Resultat av rapporter och redovisningar

Kommunens kvalitet i korthet – Haninges resultat 2016

Haninge jämför kommunens kvalitet och effektivitet i ett nätverk med cirka 230 andra kommuner. Det är cirka 40 nyckeltal inom olika områden som är viktiga för kommuninvånarna.

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) sammanställer varje år en rapport som beskriver kommunernas resultat för de olika måtten. Rapporten presenterades i början av januari. Haninges resultat varierar från toppresultat till lägre än genomsnitt.

Läs mer på  SKRs hemsida

Redovisning av resultat

Resultat av äldreundersökning

Resultat av hälsoundersökning

Årsredovisningar och budget

Budget och årsredovisningar

En del verksamheter i Haninge kommun organiseras av kommunala bolag och förbund. Se deras webbplatser:

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
SRV återvinning
Haninge bostäder AB
Tornberget fastighetsförvaltning AB

Senast uppdaterad: 26 augusti 2020