Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning gjord av Socialstyrelsen kring äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Kontakt

08-606 70 00
Fax 08-606 87 41
socialochldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 januari 2018