Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Årsredovisning 2020

Här kan du läsa om till vilka områden dina skattepengarna gick och varifrån kommunens intäkter kom 2020.

Så här användes en hundralapp till verksamheterna 2020

24,19 kr Grundskola
15,42 kr Vård och omsorg för äldre
11,99 kr Förskoleverksamhet
10,58 kr Verksamhet för funktionshindrade
  8,86 kr Gymnasium
  7,63 kr Miljö, hälsoskydd och teknisk förvaltning
  7,35 kr Sociala insatser för barn, ungdomar, vuxna i behov av stöd
  4,42 kr Övrig verksamhet
  3,97 kr Bibliotek, kultur och fritidsverksamhet
  1,90 kr Försörjningsstöd
  1,71 kr Vuxenutbildning
  1,11 kr Räddningstjänst och skydd
  0,88 kr Arbetsmarknadsåtgärder
 

Så här fick kommunen sina pengar

78,2 procent Skatteintäkter och generella statsbidrag
  8,8 procent Statsbidrag och övriga bidrag
  7,4 procent Taxor och avgifter
  3,0 procent Försäljning av verksamhet och entrepenad
  1,6 procent Hyror och arrenden
  0,3 procent Övriga intäkter
  0,3 procent Försäljningsmedel
  0,3 procent Finansiella intäkter

 

Senast uppdaterad: 12 september 2023