Forsknings- och utvecklingsprojekt inom skola

Enligt skollagen ska utbildningen i skolorna ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (1 kap 5 §) . I klarspråk betyder det att lärares och skolledares yrkesutövning ska vara baserad på forskning, såväl som att konsekvent utforska och pröva sin egen verksamhet. Vad det betyder för skolor, elever och utbildning i Haninge kommun kan du läsa mer om här.

Åtta elever som sitter runt ett bord. Tre av dem står bakom sin lärare som också sitter vid bordet. De ler och ser glada ut. Forsknings- och utvecklingsprojekt för elever och deras utbildning i Haninge kommun Foto: Olof Holdar

Skolutveckling ska utgå från en vetenskapligt förhållningssätt. Det betyder i praktiken att Haninge kommun arbetar fokuserat med att utveckla skolverksamheten genom olika projekt både internt och externt tillsammans med universitet, organisationer och föreningar och på uppdrag av regeringen.

Arbetet leds många gånger av kommunens forskningsledare tillsammans med representanter från till exempel grundskola eller gymnasieskola i samarbete med universitet och högskola. Detta gör det möjligt att bedriva forskning och på ett strukturerat sätt implementera arbetet i alla de verksamheter där det är aktuellt inom utbildning i kommunen. Det gör att nya forskningsresultat kan bli en del av alla grundskolors utvecklingsarbete och att utbildningen för alla barn i grundskolan därigenom blir mer likvärdig.

Exempel på forsknings- och utvecklingsprojekt i Haninges skolor:

  • Erasmus-utbyten för Fredrika Bremergymnasiets elever och lärare som godkänts fram till år 2026, hur det går till kan du läsa mer om till vänster i menyn. 
  • ULF-avtal, en nationell försöksverksamhet kring skolforskning på uppdrag av regeringen mellan 2017-2021. Vad de avtalen innebär för Haninge kommun och alla elever i kommunens grundskolor kan du läsa om längre ner.
  • Det ämnesnätverk som grundskolan arbetar i, nätverk som samlar ämneslärare och som gemensamt går igenom läroplanen för att sedan ta med sig arbetssätt och riktlinjer kring läroplanen hem till skolan och lyfta in i dagliga verksamheten. Genom ämnesnätverken kan lärare få chans att arbeta med läroplanens material tillsammans med andra ämneslärare och gemensamt landa i hur det på bästa sätt kan ge positiv effekt gällande barn och ungas lärande. På så vis kan även undervisningen på skolorna bli mer likvärdig.

 

Senast uppdaterad: 28 september 2022