Resultat från Haninge Skolenkät 2018, kommunnivå

Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar på frågor om vad de tycker om förskolan och grundskolan. Undersökningen benämns Haninge skolenkät.

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 juni 2018