Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninges kommundelar – både skärgård och stadsmiljö

Foto: Haninge kommun

Foto: Haninge kommun

Centralorten Handen varvar 50-talets småhusbebyggelse med dagens framväxande stadsbild. I centrumkärnan finns shoppingcentrum, kommunhus, utbildningscentra och kulturhus (till vänster).

Handen

Handen är en modern kommunkärna som utvecklas mot stadsprägel. Vid sidan av det välutvecklade Haninge Centrum med ett 100-tal butiker, caféer, restauranger och serviceinrättningar finns här kommunhuset samt ett nybyggt kulturhus med bibliotek, konsertsal och utställningshall. Här finns också pendeltågsstation, bussterminal o

ch den viktigaste samhällsservicen. Utöver ett flertal gymnasieutbildningar huserar Handen ett Campusområde med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH och ett flertal KY-utbildningar. Alldeles intill tätbebyggelse och modern infrastruktur, precis runt hörnet från Campus Haninge, finns Rudan friluftsområde med badsjöar, fiske och djupa skogar med motionsspår. Enbart i Handen bor drygt 10 000 människor, men centralorten växer allt mer samman med närbelägna Brandbergen och Vendelsö. Tillsammans utgör de hem för 30 000 invånare.


Foto: Nils-Olof Englund

Foto: Sven-Olof Englund

Brandbergen – en smältdegel där traditioner möter nya tider. Bakom höghusen i Brandbergen väntar urskogen, med Tyresta Nationalpark och gemytliga Tyresta By som kronan på verket.

Brandbergen

Brandbergen är ett centralt beläget bostadsområde med cirka 10 000 invånare. Brandbergen har tyngdpunkt på flerbostadshus och ligger cirka 2 km från Haninge Centrum. Flerbostadshusen i Brandbergen byggdes under 60- och 70-talen, av vilka huvuddelen renoverades för ett tiotal år sedan. Idag är Brandbergen en attraktiv bostadsort med väl utbyggd service. I centrum finns bl a livsmedelsbutiker, specialbutiker, post, restauranger, apotek, bibliotek och lokal biograf. Två stormarknader, Coop Forum och MAXI ICA Stormarknad, ligger inom gång- och cykelavstånd. Runt Brandbergens centrum finns tät småhusbebyggelse med både kedjehus och fristående villor. Här finns också flera badsjöar och på promenadavstånd väntar urskogen i Tyresta Nationalpark.


Foto: Anders Backlund

Foto: Anders Backlund

Vendelsö är ett villasamhälle med en blandning av villor, radhus och flerbostadshus. Härifrån är det nära till rogivande intryck, med ett flertal badsjöar i omgivningen.

Vendelsö

Vendelsö som villasamhälle började att växa fram på 1910-talet, på marker som har många spännande historier att förtälja – från stenålderns kringströvande jägare, till 1600- och 1700-talens adelsherrar kring Vendelsö Säteri som kärna. Dagens Vendelsö är hem för cirka 16 000 människor. Miljön präglas av en blandning av flerbostadshus och villor med inslag av tätare grupper av radhus och kedjehus. I Gudöområdet, på gränsen till grannkommunen Tyresö, finns också många fritidshus. Servicen är i huvudsak koncentrerad till Sågens centrum. Där finns livsmedelsbutik, matservering med mera. En kilometer sydost om Sågens centrum finns även vårdcentral. Vendelsö ligger nära till Coop Forum och MAXI ICA stormarknad. Det är även nära till Brandbergens Centrum och Haninge Centrum. Vendelsö gränsar också till Tyresta nationalpark och naturreservat, med milsvida strövområden.


Foto: Eva Simonson

Foto: Eva Simonson

Dalarö är centralort för Haninges arkipelag och bjuder på klassisk skärgårdsmiljö med sina sekelskiftesvillor, snirkliga gränder och charmiga handelsbodar. Här finns också en gästhamn och reguljära båtförbindelser till Ornö och Utö.

Dalarö

Dalarö är hem för cirka 1 200 åretruntboende. Säsongsvis mångdubblas invånarna, inte minst på grund av de många fritidshus och de båtturister som kommer till Dalarö. De centrala delarna av Dalarö präglas av sin skärgårdsmiljö med snickarglädje och snirkliga gränder. Dalarö har anor sedan medeltiden och var mellan 1300- och 1800-talet en viktig plats för det svenska marina försvaret. Garnisonen Dalarö Skans var aktiv fram till 1854. Därefter har Dalarö fått en allt mer ökad betydelse som badort med hotell, restauranger och småbåtshamn.


Foto: Calle Strandh

Foto: Calle Strandh

Jordbro

Jordbro ligger cirka 3 km söder om Handen. Bostadsområdet ligger öster om järnvägen och har cirka 9 500 invånare. I väster finns Jordbro Företagspark. Jordbro är omgivet av stora skogsområden. Dagens drygt 9 000 Jordbrobor lever mitt i en av det forntida Sveriges stora centralorter. Detta kanske överraskar en och annan nyinflyttad, som i första hand förknippat detta samhälle med 60- talets mycket snabba bostadsbyggande i stockholmsregionen. Men redan för 7 000 år sedan var människor verksamma i Jordbro. Södra Jordbro är äldst, och byggdes ut på 50-70-talet. Här dominerar flerfamiljshus, men i södra kanten finns ett småhusområde. Norra Jordbro består helt av småhus som byggdes på 70-80- talen. I Jordbro Centrum finns bibliotek, vårdcentral, folktandvård, Familjecentral, affärer, restauranger. I Jordbro Företagspark finns också restauranger.


Foto: Anders Backlund

Foto: Anders Backlund

Västerhaninge bjuder på småstadskänsla med centrumbebyggelse och villaområden. Västerut väntar Tungelsta – känt bland annat för sina växthus och plantage.

Västerhaninge

Västerhaninge ligger i kommunens södra del och gränsar i norr mot Hanvedens stora skogs- och strövområden, i öster mot Jordbro, i söder mot ett stort jordbrukslandskap och i väster mot Tungelsta. Avståndet till Haninge Centrum är 6 km. Västerhaninge delas i två delar av järnvägen. Kända områden som ingår i norra Västerhaninge är Åby, Åbylund, Norrskogen och Jägartorp. I södra Västerhaninge finns Nedersta, Ribby och Ribbyberg. Västerhaninge har cirka 10 065 invånare. I Västerhaninge finns ett flertal bostadsområden. Utbyggnaden av dessa har skett från 60- talet fram till mitten av 80-talet. Det finns både bostadsrätter, hyresrätter och flera områden med villor och grupphus. De äldsta av dessa är från mitten av 40-talet. Västerhaninge Centrum är beläget nära pendeltågstationen. Här finns matvarubutiker, specialbutiker, post, banker, apotek, bibliotek och närpolisstation.


Foto: Sven-Olof Englund

Foto: Sven-Olof Englund

Muskö – ett eget samhälle i Haninges sydligaste del, länkad med fastlandet via en tre kilometer lång vägtunnel som löper längs havsbotten. Redan på 1700-talet uppskattade Stockholmarna att fly bort från storstadens brus. Köpmannen Adolf Ludvig Levin påbörjade 1776 att bygga Ludvigsbergs Herrgård i gustaviansk stil.

Muskö

Muskö nås via en tre kilometer lång vägtunnel som går cirka 40 meter under havsbotten. På ön finns Musköbasen med bland annat reparationsvarv för marinens ubåtar. Stora delar av ön är fritidshusområden. Norr om kyrkan finns flerbostadshus och småhus. I slutet av 1980-talet byggdes området ut med villor och bostadsrätter. Öns befolkning ökade då snabbt från cirka 400 till 600 personer. I dag bor cirka 850 personer på Muskö. Trots begränsat befolkningsunderlag har Muskö ett bra grundutbud av service – inklusive barnomsorg och skola till och med årskurs 5. Livsmedel hittar man hos Sandells livs, Herrstugan, (System- och apoteksombud). Kiosk, grill och sjömack vid Mickrums brygga. Ludvigsbergs herrgård har hotell, restaurang, pub och konferensmöjligheter. Kompletterande utbud finns Ösmo, cirka tio minuter med bil.

Senast uppdaterad: 15 september 2017