Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge kommuns kulturstipendium

Kulturstipendiet syftar till att stimulera kommunens kulturella liv och uppmuntra och stödja kulturellt verksamma personer i kommunen. Stipendierna riktar sig till personer och grupper som är verksamma inom skilda konstnärliga områden såsom konst, musik, sång, litteratur, teater, foto, film, video, dans, konsthantverk eller verksamheter inom kulturmiljö- och hembygdsvård.

2024 år kulturstipendiater är utsedda

En ung slagverkare, en glaskonstnär och en mångsidig dansare – det är årets kulturstipendiater i Haninge. Stipendierna kommer att delas ut på Haningedagen, lördagen den 14 september.

Arthur Reznikov
Ungdomsstipendium, 10 000 kr
Motivering:

"Haninge kommuns kulturstipendium 2024 tilldelas Arthur Reznikov för fortsatt musikalisk utveckling. Arthur är en inspirerande och spännande ung slagverkare med stor utvecklingspotential. Han är en storyteller. I spelet på marimban förmedlar han mycket mer än endast toner. Arthur är ihärdig och ambitiös och älskar musik och slagverk sedan småskolan. Han går just nu på musikgymnasium och Haninge kommun ser fram emot att följa honom vidareutvecklas i sin ambition att studera vidare på musikhögskola.”

Míra Dávida
Arbetsstipendium, 25 000 kr
Motivering:

”Haninge kommuns kulturstipendium 2024 tilldelas Míra Dávida för fortsatt konstnärlig utveckling. Míra Dávida har alltid haft ett intressant sätt att uttrycka berättelser genom sin glaskonst. Vanliga teman rör det andra och det främmande. På senare tid har hon utvecklats i sitt skapande till att alltmer låta glasets materialitet bära berättelsen och få glaset att tala. Haninge kommun ser fram emot att följa Míras fortsatta utveckling, bland annat inom den så kallade flame work-tekniken, en metod för att arbeta med glas utan glashytta.”

Johanna Primavera
Arbetsstipendium, 25 000 kr
Motivering:

”Haninge kommuns kulturstipendium 2024 tilldelas Johanna Primavera för fortsatt konstnärlig utveckling inom dans. Johanna är en ovanligt mångsidig dansare. Hon är nyfiken, driven och ambitiös och söker hela tiden tillfällen till förnyelse och utveckling. Johanna behärskar såväl abstrakt, samtida dans som jazzdans i klack och gör även en del egen koreografi. Haninge kommun ser fram emot att följa Johannas utveckling i nya koreografier och skapandeprocesser där hennes starka drivkraft, bredd och konstnärlighet kommer till uttryck.”

Vem kan söka stipendiet?

Stipendiet delas i första hand ut till enskilda personer som är bosatta eller verksamma i Haninge, eller har särskild anknytning till kommunen.

Stipendiet kan också delas ut till lokalt verksamma grupper och organisationer. Stipendiesumman är totalt 60 000 kronor och är skattefri. Idrotts, kultur- och fritidsnämnden kan fördela stipendiesumman i sin helhet till en stipendiemottagare i en stipendieform eller fördela stipendiesumman i två eller tre stipendieformer till flera mottagare. Personer med anställning inom Haninge kommun kan ej tilldelas stipendier. 

Stipendierna riktar sig till personer och grupper som är verksamma inom skilda konstnärliga områden såsom konst, musik, sång, litteratur, teater, foto, film, video, dans, konsthantverk samt verksamheter inom kulturmiljö- och hembygdsvård.

Hur söker du stipendium?

Ansökningstiden öppnar 7 februari 2024 och sista ansökningsdag är 20 mars 2024.

För att ansöka om kulturstipendium behöver du registrera dig som privatperson i Rbok. För det behöver du ett bank-id.

Om du är under 18 år beviljas din ansökan om att registrera sig i Rbok av Haninge kommuns systemadministratör. Det tar oftast som högst ett par dagar.

Gör så här:

1. Gå till https://haninge.rbok.se/#/

2. Klicka på ”Logga in” (du behöver ett bank-id för detta steg)

3. Godkänn GDPR

4. Gå in under "gubben" i högra hörnet och ange dina kontaktuppgifter och klicka på "Spara"

Läs mer om Rbok här.

Du hittar ansökningsformuläret under knappen ”ansök” i vänstermenyn eller genom att följa den här länken.

Vill du nominera till meritstipendium?

Om du vill nominera en person eller en förening till meritstipendium kan du skicka en kort motivering till Robert Karlsson, handläggare föreningsstöd,  robert.karlsson@haninge.se. Sista dag att nominera är 20 mars 2024.

Vad händer efter du skickat in ansökan?

Din ansökan bereds av en arbetsgrupp inom Haninge kultur. Beslut om vem/vilka som tilldelas stipendium fattas av idrotts-, kultur- och fritidsnämnden vid sammanträde 12 juni. Stipendiaterna offentliggörs i pressmeddelande och på hemsidan.

Kommunens kulturstipendium finns i följande former:

Meritstipendium

kan delas ut till person eller grupp som har gjort förtjänstfulla insatser inom det kulturella området vilka berikar kommunens kulturliv. Meritstipendium utdelas med stöd av till nämnden ställda förslag. Meritstipendium kan ej sökas.

Arbetsstipendium

kan delas ut till verksamma kulturarbetare i syfte att bidra till enskild persons eller grupps möjligheter att fortsätta förkovras och utvecklas inom sitt verksamhetsområde. Stipendiet fördelas med hänsyn till konstnärliga kvaliteter, verksamhetens omfattning och ekonomiska behov.

Ungdomsstipendium

kan delas ut till unga, lovande personer under 25 år med avsikt att uppmuntra till fortsatt arbete inom ovan nämnda områden.

Kontakt

Robert Karlsson, handläggare föreningsstöd
Telefon: 08-606 7928
Robert.karlsson@haninge.se

Offentlig handling

All kommunikation med Haninge kommun –via e-post, vanlig post, fax eller sms, till exempel en bild, en ljudfil, ett USB-minne– blir allmän handling som kan komma att lämnas ut om den inte omfattas av sekretess.
Innehåller kommunikationen personuppgifter kommer dessa hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Läs mer om vad som gäller för hantering av personuppgifter på haninge.se

https://www.haninge.se/kommun-och-politik/sa-styrs-haninge/juridik/sekretess/

https://www.haninge.se/kommun-och-politik/sa-styrs-haninge/juridik/behandling-av-personuppgifter/

Senast uppdaterad: 20 juni 2024