Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kulturpolitiskt program

I Haninge kommun är alla välkomna. Det gäller också kulturlivet. Kultur för alla kulturer är vårt motto. I vårt kulturpolitiska program kan du ta reda på vilka mål och strategier som vi arbetar med i kulturpolitiken. Ett reviderat kulturpolitiskt program antogs i kommunfullmäktige i maj 2021.

Personer som spelar trummor Foto: Camilla Cherry

Framtidsbild av kulturen i Haninge år 2025

Haninge är kontrasternas kommun där kraften i mångfalden tas tillvara. Här förenas skärgårdens glesbygd med fastlandets tätorter. Här möts olika språk och traditioner. Här knyts samtid och historia samman.

Kulturen genomsyrar vardagslivet och samhällets alla områden. Den är tillgänglig, nära och inkluderande. Haninges kulturella resurser är väl kända av medborgare och besökare och används flitigt och på nya sätt.

Människors kreativitet och lust att uppleva och vara medskapare av kulturen främjas och tas tillvara. Kommunen bjuder in, överlåter ansvar till och samverkar med aktörer inom kulturliv, civilsamhälle och näringsliv.

Kultur utgör en hållbar drivkraft i utvecklingen av den regionala stadskärnan. Haninges kulturliv skapar förutsättningar för att ingå i sammanhang utanför kommunens gränser och bidrar till att stärka våra internationella relationer.
Haninge har ett stolt, mångsidigt och utmanande kulturliv. I Haninge inkluderar vi med bredd och avancerar med spets.

Kontakt

Elisabeth Åström
Kultur- och biblioteksstrateg
08-606 80 59
elisabeth.astrom@haninge.se

Senast uppdaterad: 1 mars 2024