Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Barnafrid – Våga se, höra och göra

Nu kan fler utsatta barn i hela vårt land uppmärksammas och få hjälp. Det bidrar utbildningen "Barnafrid - Våga se, höra och göra" till. Den har Haninge kommunala förskolor tagit fram i samarbete med Barnafrid på Linköpings universitet. Utbildning består av fem teman med stödmaterial och filmer som går att anpassa efter varje förskolas behov.

Personal i den svenska förskolan behöver mer kunskap och hjälp för att bättre kunna stötta utsatta barn. Det visar inte minst siffror från Socialstyrelsen från 2021: Bara två procent av alla orosanmälningar kom från förskolan. Från skolans värld kom 17 procent.

Samtidigt visar forskning att ju tidigare ett barn som far illa uppmärksammas, desto större chans att verkligen göra skillnad för barnet. En uppmärksamhet som alltså kan vara livsavgörande.

Barn i förskoleåldern kan ha svårt att utrycka vad de upplever. Därför har förskolepersonalen ett stort ansvar och behöver stöd för att kunna upptäcka, bemöta och orosanmäla på ett bättre sätt. I samarbete med Barnafrid på Linköpings universitet har Haninge kommunala förskolor tagit fram en utbildning där forskning och praktik möts för att sprida mer kunskap kring hur vi kan hjälpa fler utsatta barn. Utbildningen är kostnadsfri och fri för alla tanka ner via länk nedan.

Redan 2021 började den kommunala förskolan i Haninge samarbeta med Barnafrid och deras forskare på Linköpings universitet. Den utbildning som nu finns har alla pedagoger i Haninges kommunala förskolor gått under våren 2023.

Innan pedagogerna i Haninge gick utbildning gjordes en så kallad baslinjemätning, det vill säga en mätning innan utbildningen. Mätningen följdes upp efter utbildningen. Uppföljningen visar att pedagogerna fått betydligt större kunskap i de här frågorna vilket har skapat än större trygghet och arbetsro på förskolorna. Den uppföljande mätningen  visade också att orosanmälningarna i Haninges kommunala förskolor har fördubblades. Något som för en utomstående kan verka oroande men som vi inom våra kommunala förskolor är mycket stolta över. För varje orosanmälan kan ett utsatt barn få den hjälp och trygghet barnet behöver. Nära samarbete med vårdnadshavarna är också viktig.

Ökningen av orosanmälningar har uppmärksammats i många olika medier. Det gör att vi fått chans att berätta vad som ligger bakom ökningen och att vi kommit ännu längre i att se varje barn och kunna hjälpa utsatta barn.

Redan från början var det uttalat att en sån här utbildning skulle komma fler till gagn än bara den kommmunala förskolan i Haninge kommun. Allt för att inspirera och ge konkreta verktyg hur fler förskolor i hela landet kan bli bättre på att stötta sina egna barn och ge varje barn de bästa förutsättningar till ett tryggt och lyckligt liv.

Mer om samarbetet mellan Haninge kommunala förskolor och Linköpings universitet.

Barnafrid – ett nationellt kunskapscenter med regeringsuppdrag till Linköpings universitet.

Utbildningen Barnafrid – Våga, se höra och göra”

Vad är det här för utbildning och vem riktar den sig till?

Utbildningen riktar sig till arbetslag på förskolor som vill göra ett gemensamt kunskapslyft när det gäller att upptäcka, bemöta och anmäla våld mot barn. Den ett pedagogiskt möte mellan teori och praktik och kan anpassas efter varje förskolas behov och förutsättningar.

Vad kostar den?

Utbildningen är helt kostnadsfri och fri att ladda ner för förskoleteam över hela landet.

Var hittar jag utbildningen?

Den hittar du här, på Barnafrids sida på Linköpings universitets webb. Här kallas utbildningen "Basprogram om våld mot barn och unga – gruppspår för förskolan".

Välj "Gruppspår förskola" och registrera dig.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen består av fem teman som alla innehåller handledarmaterial, övningsmaterial och flera filmer med olika scenarier. Filmerna är inspelade i Haninge kommunala förskolor.

Hur lång är utbildningen?

Förberedande planering tar cirka 8 timmar. Själva utbildningen tar cirka 10 timmar uppdelat på fem olika teman.

Varje förskoleteam lägger upp utbildningen efter sina egna önskningar och behov.

Senast uppdaterad: 15 april 2024