Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Frågor och svar om förskolan

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om barnomsorgen i Haninge kommun.

Var ansöker jag om plats till barnomsorgen?

Du ansöker enkelt via vår e-tjänst, du behövs inget lösenord eller användarnamn. Alla förskolor och familjedaghem i kommunen, kommunala och fristående, har en gemensam kö. Det innebär att du söker på samma sätt oavsett vilken barnomsorg du önskar.

Ansök om barnomsorg via Haninge kommuns e-tjänst

Vad kan jag göra i kommunens E-tjänst?

Via portalen e-tjänst för barnomsorg kan du se allt som rör ditt och dina barns förskole-, familjedaghems- och fritidshemsplaceringar. Du ser dina erbjudanden och dina placeringar, du kan göra inkomständring, ändra schema eller säga upp din plats. Du loggar in genom att använda e-legitimation.

Hur säger jag upp min plats?

Om du vill säga upp din plats har du en månads uppsägningstid från det att din uppsägning har registrerats. Uppsägning görs i e-tjänsten för barnomsorgen. Det gäller även om du flyttar ditt barn från kommunal till fristående verksamhet.

Ny placering inom tre månader efter en uppsägning leder till att avgift debiteras retroaktivt för den mellanliggande perioden. Vid överflyttning från kommunal till fristående förskola eller enskilt driven pedagogisk omsorg gäller samma förutsättningar. Denna regel gäller inte ifall barnet slutar i förskola och börja på en fritidsverksamhet.

Om ett barn är frånvarande i över en månads tid, utan att det finns en överenskommelse med förskolans rektor så kan platsen sägas upp med omedelbar verkan. Vårdnadshavaren kontaktas alltid vid uppsägning.

Sluta i förskola och börja på fritids

När ditt barn ska sluta i förskolan och börja på fritids till hösten så behöver du säga upp din plats på förskolan om ni önskar avsluta den tidigare än den 14 augusti annars så görs det per automatik.

När kan jag tidigast ansöka om plats för mitt barn?

Ditt barn kan börja på förskola eller familjedaghem tidigast när det fyllt ett år. Ansökan kan du göra när barnet fått ett personnummer.

När behöver jag ansöka om plats?

Vi behöver din ansökan minst fyra månader före önskat placeringsdatum.

Får alla ett garantierbjudande?

Nej, bara de som söker till minst ett kommunalt alternativ får ett garantierbjudande. Det går att lägga till eller ändra alternativ i köansökan efteråt. Observera att om du har önskat ett placeringsdatum som passerat, behöver du lägga in nytt önskat placeringsdatum i ansökan, vilket påverkar alla alternativ i kön.

Varför behöver jag lämna inkomstuppgift?

Hur mycket du ska betala beror på ditt hushålls avgiftsgrundande inkomst och hur många barn som finns i hushållet. Rätt inkomst, rätt avgift.

Läs mer om retroaktiv avgiftskontroll

Behöver vi bo i kommunen för att kunna ansöka om plats?

Ni behöver inte bo i kommunen. Däremot är det viktigt att du anger er folkbokföringsadress i ansökan.

Hur många alternativ kan jag söka till?

Ni kan välja upp till fem alternativ.

Om jag redan har en förskoleplats och vill byta?

Om du redan har en förskoleplats, men vill byta gör du en ny ansökan.

Kan jag stå kvar i kön?

När du blir erbjuden en plats kan du tacka ja till den erbjudna platsen men stå kvar i kö om du önskat annat alternativ.

Hur fördelas platserna?

Förtur ges utifrån följande prioritetsordning:

  1. Geografiskt upptagningsområde/syskonförtur
  2. Geografiskt upptagningsområde
  3. Syskonförtur

Om ett barn som har eller får ett syskon som redan är placerat på en förskola eller i familjedaghem får syskonet automatiskt syskonförtur. Inga platser reserveras i avvaktan på syskonet.

Du har större chans att få ett utav dina önskemål om du ansöker om en plats till hösten när många barn slutar i förskola och börjar i skolan.

Om verksamhets stänger vad gäller för ny plats i kommunen?

Om du ansöker om en plats i en annan förskola eller i annat familjedaghem på grund av att den verksamhet där ditt barn går läggs ned ska kötiden räknas från det datum då barnet placerades i kö till aktuell förskola.

Vilka öppettider har förskolan?

Förskolan har öppet klockan 06.30 till 18.00 (till 18.30 vid behov).

Vilka tider gäller vid föräldraledighet?

Om ditt barn får ett syskon har barnet rätt att under en omställelsetid på en månad vara kvar på förskolan i samma omfattning som tidigare. Därefter har barnet rätt att vara på förskolan 30 timmar i veckan.

Förskola på obekväm arbetstid?

Om du har barn mellan 1–10 år, och arbetar kvällar, nätter och helger så kanske du behöver omsorg på obekväm arbetstid.

Läs mer om barnomsorg på obeväm arbetstid här 

Vad kostar barnomsorgen?

Avgiften betalas under årets alla tolv månader. Kommunen tillämpar maxtaxa och avgiften grundar sig på hushållets gemensamma inkomst före skatt, oavsett vem som är vårdnadshavare. Som vårdnadshavare är du ansvarig för att hushållets korrekta inkomst finns registrerad. Om någon i familjen blir sambo eller ensamstående, ska du anmäla det eftersom förändringen kan komma att påverka din avgift för barnomsorgen. Du ändrar ditt nya familjeförhållande i e-tjänsten för barnomsorg.

Vad är allmän förskola?

Alla tre-, fyra-, och femåringar har rätt till allmän förskola, 15 timmar per vecka. Det innebär i praktiken att barnet kan vistas tre timmar per dag på förskola utan avgift. Barn som redan har en placering får istället en reducering av avgiften motsvarande 25 procent.

Vem får fakturan?

Fakturan skickas hem till den vårdnadshavare som ansökt om platsen.

Om vårdnadshavarna inte bor på samma adress kan man ansöka om separata fakturor via blankett. Väljer vårdnadshavare att ha en varsin faktura för olika barn uteblir syskonrabatten.

Kan man ha e-faktura eller autogiro?

Ja, e-faktura kan ni ordna på banken när ni fått första fakturan och har ett kund nummer. För autogiro behöver ni kontakta ekonomiavdelningen i Haninge kommun

Har du frågor, kontakta oss

E-post: barnomsorg@haninge.se

Telefon: 08-606 70 00

Telefontider: Måndag, onsdag och torsdag klockan 09.00–11.00

 

Senast uppdaterad: 5 september 2023