Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Barnomsorg på kvällar, nätter och helger

Arbetar du kvällar, nätter eller helger och har barn mellan 1 och 13 år? Då kan du ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid, så kallad nattis. Barnomsorg på obekväm arbetstid finns både i kommunal och privat regi.

Foto: Mostphotos

Vilka kan ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid?

Både ensamstående och sammanboende föräldrar/vårdnadshavare kan ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid. Sammanboende föräldrar behöver inte vara gifta eller ha barn tillsammans, men båda måste ha obekväma arbetstider för att kunna söka.

Ett grundläggande krav för ansökan är att du/ni har ett behov av omsorg som är regelbunden och kontinuerlig och att ni inte kan få hjälp på annat sätt.

Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds barn från 1 år till och med 30 juni det år då barnet fyller 13 år.

Så här ansöker du om barnomsorg på obekväm arbetstid

För att ansöka fyller du i en ansökningsblankett som finns på denna sida. Till ansökan skickas arbetsgivarintyg inklusive schema för berörda vårdnadshavare och i förekommande fall sambo. Arbetsgivarintygen inklusive schema ska visa arbetstidens förläggning. Du ska också lämna in en redogörelse om varför behov av omsorg på obekväm arbetstid finns samt en försäkran om att omsorg inte går att ordna på ett annat sätt.

Skicka ansökan tillsammans med arbetsgivarintyg, schema och redogörelse till:

barnomsorg@haninge.se

eller:

Haninge kommun
Utbildningsförvaltningen
136 81 Haninge

Utbildningsförvaltningen meddelar dig när beslut är fattat. Beslutet måste omprövas efter 6 månader, varje juni och december.

Om dina/era förutsättningar som ligger till grund för förvaltningens beslut ändras, måste du meddela detta till förvaltningen. Förvaltningen omprövar då beslutet. Ändrade förutsättningar kan till exempel vara att du fått nya arbetstider som innebär att ditt behov av barnomsorg på obekväm arbetstid ökar eller minskar.

Avgiften ryms inom maxtaxan

Kostnaden för nattis ryms inom reglerna för maxtaxan. Är ditt barn dessutom placerat i ordinarie förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg betalar du ingen extra avgift när du har ditt barn på nattis. 

Om du eller ditt barn blir sjukt

Om du eller barnet blir sjukt får barnet inte vistas i verksamheten. Informera barnomsorgen vid sjukdom.

Om ditt barn går på förskola dagtid

Om ditt barn går dagtid på en annan förskola än den förskola som erbjuder nattis måste du själv se till att ditt barn hämtas och lämnas mellan förskolorna.

Nattugglan på förskolan Aspen

Kommunala förskolan Aspen erbjuder omsorg på obekväm arbetstid, alla dagar (inklusive helger och storhelger) mellan klockan 18.00-06.30.

Läs mer om Nattugglan på förskolan Aspen


Fristående förskolor som erbjuder omsorg på obekväm arbetstid

Familjedaghemmet Silverlyktan, Brandbergen

Familjedaghemmet Runstens Småfolk, Runsten

Kontakt

Peter Öbrink
Administrativ handläggare, barnomsorg
08-606 87 09
peter.obrink@haninge.se

Telefontid
Måndag, onsdag och torsdag klockan 9.00–11.00

Senast uppdaterad: 26 januari 2024