Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Fyrklövern, Brandbergen och Vendelsömalm

Fristående familjedaghem i Haninge kommun.

Verksamhet

Det är två enskilda familjedaghem som arbetar tillsammans, ett i Vendelsömalm och ett i östra Brandbergen. Våra barngrupper består av barn i åldrarna 1-6 år. Vi arbetar huvudsakligen i våra egna hem, men har ofta gemensamma aktiviteter. Vår verksamhet är anpassad till läroplanen för förskolan och kommunens riktlinjer. Pedagogisk omsorg styrs av skollagen och vägleds av förskolans läroplan (Lpfö-98). 

Vi har våren 2023 repeterat Barn HLR och brandutbildning.

Ett första steg för att få plats hos oss är att ställa sig i vår kö, samt att kontakta oss för en närmare presentation. 

Vi tillämpar syskonförtur, närhet och kötid i mån av plats i åldersgruppen.

Hur arbetar vi?

Barnen erbjuds en stor portion utevistelse samt mycket tid för lek. I leken kommer lärandet.

Föräldrar får god inblick i verksamheten genom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning.

Vi använder oss av förskoleappen Tyra för att synliggöra den dagliga verksamheten. 

Vi har tillgång till en gemensam lokal. 

Vad utmärker just vårt familjedaghem?

Vi erbjuder en trygg, stimulerande och pedagogisk miljö. Vår målsättning är att alla barn ska utveckla sin nyfikenhet och självständighet genom att de:

  • Känner sig välkomna, är trygga och harmoniska.
  • Att de uppmuntras till att undersöka, utforska och lära av varandra.
  • Utvecklar sin förmåga till empati, omtanke, respekt och förståelse.
  • Lär sig livets spelregler, vad som är rätt och fel.
  • Får träna sig i att lyssna, dela med sig, samarbeta, visa hänsyn och ta ansvar.
  • Stimuleras till att använda sig av sin fantasi och kreativitet.

Om ordinarie dagmamma är ledig eller sjuk finns möjlighet till vikarie. Vi träffas ofta för att barnen ska få möjlighet att knyta kontakter bland barn och vuxna i hela gruppen, och vikarien blir en trygg vuxen som på ett självklart sätt är med i barnets vardag av miljö, rutiner och kompisar.

Övrig information

Följer Haninge kommuns riktlinjer för öppethållande.

Kommunens maxtaxa gäller hos oss, inga övriga avgifter.

Kontakt

Brandbergen
Lena Ek
Valfiskens gata 813
136 64 Haninge
070-284 39 94
lena.ek.lek@gmail.com

Vendelsömalm
Catrin Schubert Ångström
Henriksbergsvägen 76
136 67 Vendelsö
070-914 56 02
catrin.schubert.angstrom@gmail.com

Vendelsömalm
Therese Willbeck
Evertsbergsvägen 27
136 67 Vendelsö
theresewillbeck@gmail.com 
072-368 28 44

Senast uppdaterad: 7 juli 2023