MiniMaria Haninge

Till MiniMaria Haninge kan du som är ung eller förälder vända dig för att få stöd i frågor som rör alkohol, narkotika eller spel om pengar. Öppenvårdsmottagningen är till för ungdomar och unga vuxna upp till 25 år.

MiniMaria Haninge är ett samarbete mellan Haninge kommun och Region Stockholm. Vi som jobbar här är kuratorer, sjuksköterskor och läkare.

MiniMaria Haninge erbjuder rådgivning, bedömning, behandling samt övervakade urinprov. Vi erbjuder också föräldrastöd och anhörigstöd, både enskilt och i grupp.

Du behöver ingen remiss för att komma till oss, men behöver du individuellt anpassad behandling efter det att du genomgått en bedömning så behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten.

Besöken är kostnadsfria och sker efter tidsbokning via telefon.

Kontakt

minimaria@haninge.se

Besöksadress
Handens stationsväg 19, plan 4

Gruppledare Haninge kommun
Anna-Karin  
08-606 7522

Sjuksköterska Region Stockholm
Åsa
08-123 474 93


Vid akut oro, vänd er till Maria Ungdom. Telefon: 08-123 474 10. Besöksadress: Finsens väg 1 (S:t Görans sjukhus, Fridhemsplan)

Stöd till dig som drabbas av någons beroende

Barn till föräldrar med beroende
Vi har grupper för barn och tonåringar som har förälder med beroendeproblematik. Här får du bland annat lära dig hur du kan undvika att bli alltför påverkad av missbruket.
Kontakta HANBA för mer information

Förälder till barn med beroende
För dig som är förälder till ett barn som går eller har gått på MiniMaria finns ett föräldraprogram som ger dig stöd och kunskap.
Kontakta MiniMaria för mer information

Anhörig till någon med beroende
Det finns stöd för dig som drabbas av, eller är påverkad av någon annans missbruk.
Kontakta Öppenvård beroende och behandling för mer information

Digitalt anhörigstöd
Genom En bra plats kan du få anhörigstöd dygnet runt digitalt. Här finns möjlighet till stöd genom information, föreläsningar och erfarenhetsutbyte.
Läs om En bra plats

Senast uppdaterad: 9 juni 2022