Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Öppenvård vuxna

Öppenvård vuxna är Haninge kommuns behandlingsmottagning för vuxna med alkohol-, drog- och spelproblematik samt deras anhöriga.

Vi erbjuder psykosocial behandling för dig som upplever att du har beroendeproblematik och som önskar göra en förändring. Våra behandlingar utgår från socialstyrelsens riktlinjer och baseras på evidens och beprövad erfarenhet.

Metoder vi använder oss av under våra behandlingar bygger antingen på principerna i tolvstegsprogrammet eller på kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vårt mål är att hjälpa dig uppnå en önskad förändring och för att säkerställa detta, följer vi kontinuerligt upp våra behandlingar tillsammans med dig.

Vill du har vår hjälp?

Om du önskar vår hjälp kan du ringa direkt till någon av våra behandlare för att boka ett informationssamtal. Vi kan erbjuda fem samtal utan beslut från socialtjänsten. Telefonnummer hittar du längre ned på sidan. 

Har du ett mer omfattande behov av behandling eller om du redan har en socialsekreterare på vuxenenheten kan du ansöka där om att få delta i våra olika behandlingsprogram. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan.

Behandlingar vid beroende av alkohol och droger

12-stegsbaserat behandlingsprogram

Behandlingen vänder sig till dig som har bestämt dig för att arbeta för ett nyktert och drogfritt liv. Behandlingen är baserad på principerna i tolvstegsprogrammet och sker i grupp och innefattar dagliga träffar. 12-stegsbehandlingen pågår upp till tolv veckor och följs av en eftervård en gång i veckan. Sammanlagd behandlingstid är ca ett år.

KBT-baserad behandling

Vi använder oss av behandlingsmetoder som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och som syftar till att förändra tankar, känslor och beteenden. Vi arbetar med bland annat MI-motiverande samtal, CRA (Community Reinforcement Approach), Cannabisavvänjningsprogram samt Återfallsprevention.

Vi arbetar både enskilt och i grupp. Gruppen träffas 4 dagar i veckan i 12 veckor för att bygga upp en nykter och drogfri tillvaro. Behandlingen följs sedan av eftervård då vi träffas en gång per vecka.

Enskild behandling

Väljer du enskild behandling lägger vi upp behandlingen tillsammans med dig utifrån dina behov och möjligheter.

Behandling vid spelberoende

Behandling av spelberoende om pengar, så kallat Hasardspelsyndrom, sker både i grupp och enskilt. Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT). Den utgår från ett program med 10 träffar, där man träffas 1 gång per vecka och däremellan jobbar med de individuellt uppsatta behandlingsmålen.

Case Manager

På mottagningen arbetar två Case Managers med ett samordnande uppdrag.  Insatsen är biståndsbedömd och för att få insatsen ansöker du hos socialtjänstens vuxenenhet. Om du inte är aktuell på vuxenenheten så kan du kontakta socialtjänstens mottagning för barn, unga och vuxna (se kontaktuppgifter nedan).

Det övergripande syftet med insatsen Case Manager är att personer med komplexa behov ska utvecklas mot självständighet. De konkreta målen kan vara att du ska få hjälp att hålla kontakt med vård- och stödsystemet, etablera nya vård- och stödkontakter samt att din sociala funktion och livskvalitet ska förbättras. Ibland ingår det att ge praktiskt stöd och hjälp så att din vardag underlättas. 

Anhörigstöd

Anhörigstöd riktar sig till dig som är anhörig eller närstående och på något sätt drabbats av eller är orolig för en annan persons bruk av alkohol eller droger. På mottagningen erbjuder vi fem enskilda samtal och anhöriggrupp utan beslut från socialtjänsten. Anhöriggruppen startar två gånger per termin. Om du önskar vår hjälp kan du ringa direkt till någon av våra behandlare. Telefonnummer hittar du längre ner på sidan.

Aktuellt

Kom och få information om våra olika behandlingsalternativ

Informationen riktar sig till dig som upplever att du har problem med alkohol, droger eller spel och som önskar göra en förändring.

För mer information kontakta Sanna 08-606 80 11 eller Stephan 08-606 74 97.

Kontakt

Ring i första hand någon av behandlarna

Socialtjänstens mottagning för barn, unga och vuxna

08 606 79 96 

Telefontider: 

Måndag 8.30–16.30 (lunchstängt 12–13)
Tisdag 8.30–11.00 och 13.00–16.30
Onsdag 8.30–16.30 (lunchstängt 12–13)
Torsdag 8.30–16.30 (lunchstängt 12–13)
Fredag 8.30–14.45 (lunchstängt 12–13)

Besöksadress

Handens Stationsväg 19, plan 3

Susanna Scheelcke
Enhetschef
08 606 80 11
susanna.scheelcke@haninge.se

E-tjänst för samlade meddelanden

Du som har ett pågående ärende med Haninge kommun i individ- och familjeomsorgsfrågor kan använda en e-tjänst för att kunna skicka eller ta emot meddelanden till eller från samtliga medarbetare du har kontakt med.

Läs mer om e-tjänsten

Stöd till dig som drabbas av någons beroende

Barn till föräldrar med beroende
Vi har grupper för barn och tonåringar som har förälder med beroendeproblematik. Här får du bland annat lära dig hur du kan undvika att bli alltför påverkad av missbruket.
Kontakta HANBA för mer information

Förälder till barn med beroende
För dig som är förälder till ett barn som går eller har gått på MiniMaria finns ett föräldraprogram som ger dig stöd och kunskap.
Kontakta MiniMaria för mer information

Anhörig till någon med beroende
Det finns stöd för dig som drabbas av, eller är påverkad av någon annans missbruk.
Kontakta Öppenvård beroende och behandling för mer information

Digitalt anhörigstöd
Genom En bra plats kan du få anhörigstöd dygnet runt digitalt. Här finns möjlighet till stöd genom information, föreläsningar och erfarenhetsutbyte.
Läs om En bra plats

Senast uppdaterad: 3 juli 2024