Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Dina rättigheter

Du som är under 18 år har många rättigheter. Dessa gäller både hemma, i skolan och ute i samhället.

En ung tjej sitter böjd över ett bord och skriver på ett papper Foto: Mostphotos

Dina föräldrar eller vårdnadshavare har ansvar och bestämmer över dig tills du fyller 18 år, men de får inte behandla dig dåligt.

Dina rättigheter finns beskrivna bland annat i barnkonventionen.

Här är några av dina rättigheter:

  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att bilda sina egna åsikter och få uttrycka dem.
  • Alla barn har rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
  • Alla barn skall skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld hemma.
  • Alla barn har rätt till trygghet.
  • Alla barn har rätt till utbildning och att gå i skolan.
  • Alla barn har rätt till lek, vila och fritid.
  • Alla har rätt att välja sin egen partner, oavsett kön, sexualitet, religion eller etnicitet.
  • Ingen får tvinga dig till ett äktenskap.

Detta betyder att vi på socialtjänsten ska utgå från vad som bedöms vara bäst för dig som barn, att vi ska höra efter vad du tycker. Det är inte alltid vi kan göra exakt så som du vill, men du ska ha fått säga din mening. Du har också rätt att ta del av vad andra har sagt om dig. Om du inte tycker att det känns bra med den socialsekreterare du fått, kan du be om att få byta.

Det är den svenska regeringen och de statliga och kommunala myndigheterna som ska se till att dina rättigheter inte kränks. Det betyder att till exempel vuxna på din skola, socialtjänsten, sjukvården och polisen ansvarar för att skydda dina rättigheter.

Senast uppdaterad: 26 mars 2024