Dina rättigheter

Du som är under 18 år har många rättigheter. Dessa gäller både hemma, i skolan och ute i samhället.

Två pojkar gör high five med varandra i ett klassrum Foto: Mostphotos

Dina föräldrar eller vårdnadshavare har ansvar och bestämmer över dig tills du fyller 18 år, men de får inte behandla dig dåligt.

Dina rättigheter finns beskrivna bland annat i barnkonventionen.

Här är några av dina rättigheter:

  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att bilda sina egna åsikter och få uttrycka dem.
  • Alla barn har rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
  • Alla barn skall skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld hemma.
  • Alla barn har rätt till trygghet.
  • Alla barn har rätt till utbildning och att gå i skolan.
  • Alla barn har rätt till lek, vila och fritid.
  • Alla har rätt att välja sin egen partner, oavsett kön, sexualitet, religion eller etnicitet.
  • Ingen får tvinga dig till ett äktenskap.

Detta betyder att vi på socialtjänsten ska utgå från vad som bedöms vara bäst för dig som barn, att vi ska höra efter vad du tycker. Det är inte alltid vi kan göra exakt så som du vill, men du ska ha fått säga din mening. Du har också rätt att ta del av vad andra har sagt om dig. Om du inte tycker att det känns bra med den socialsekreterare du fått, kan du be om att få byta.

Det är den svenska regeringen och de statliga och kommunala myndigheterna som ska se till att dina rättigheter inte kränks. Det betyder att till exempel vuxna på din skola, socialtjänsten, sjukvården och polisen ansvarar för att skydda dina rättigheter.

En tjej gör sin läxor i köket.Foto: Mostphotos

Du kan läsa mer om dina rättigheter här:

Rättigheter för dig som placerats i ett annat hem

Information om barnkonventionen till dig som är under 18 år

Mina rättigheter – information till dig som är i åldern 2-18 år

Om barns rättigheter – en skrift att ladda ner

Film om barnkonventionen

Film om barnkonventionen för yngre barn

Senast uppdaterad: 26 april 2022