Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Stöd och hjälp från kommunen

Här kan du läsa om olika verksamheter som kan ge dig stöd och hjälp. Om du inte haft kontakt med socialtjänsten tidigare kan du börja med att ringa till socialtjänstens mottagning för barn och unga. Men du kan också höra av dig direkt till verksamheterna.

HANBA - Haninges barn och tonårsgrupper
På HANBA får du träffa andra barn och ungdomar som är i samma situation som dig själv.
Mer om Hanba

Lämna kriminalitet
Vill du eller känner du någon som vill bryta med en kriminell livsstil eller en kriminell gruppering? Det finns hjälp och stöd att få.
Mer om Lämna kriminalitet

Medling
Medling är ett möte mellan den som begått ett brott och den som drabbats av ett brott. Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare och är en möjlighet för parterna att prata om det som hänt på ett bra sätt.
Mer om Medling

MiniMaria
Till MiniMaria kan du vända dig om du har frågor kring  alkohol, narkotika eller problem med spel om pengar.
Mer om MiniMaria

Stödcentrum för unga brottsutsatta
Här kan du som blivit utsatt för brott få hjälp och stöd.
Mer om Stödcentrum

Ungdomsmottagningen
Haninges ungdomsmottagning är för dig upp till 22 år. Här kan du bland annat testa dig för könssjukdomar, få råd om preventivmedel eller prata om sex, kärlek och andra livsfrågor. Besöken är gratis och de som arbetar på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt.
Mer om Haninge ungdomsmottagning


Dessa verksamheter kan du bli erbjuden efter att du haft kontakt med socialsekreterare: 

Barnahus
Barnahus finns för dig som blivit utsatt för brott. Här får du träffa vuxna som arbetar med att reda ut brott och hjälpa dig med rätt stöd på en och samma plats.
Barnahus

Gröna huset
Gröna Huset är en dagbehandling med skola som syftar till en positiv förändring för ungdomar och deras nätverk.
Gröna huset

Individuellt intensivstöd
Genom programmet Stigen kan du som har en neuropsykiatrisk diagnos eller annan social problematik få stöd, motivation och coachning.
Individuellt intensivstöd

Kontaktfamilj
En kontaktfamilj kan du får om du behöver träffa andra vuxna förutom dina egna föräldrar eller om dina föräldrar behöver hjälp av andra vuxna att ta hand om dig ibland.
Mer om Kontaktfamilj

Kontaktperson
En kontaktperson kan du få om socialtjänsten bedömer att du skulle må bra av att träffa en vuxen utöver dina egna föräldrar ibland.
Mer om Kontaktperson

Ungbo
Ungbo är ett boende för ungdomar mellan 16-21 år som inte kan bo hemma.
Mer om Ungbo

Senast uppdaterad: 26 mars 2024