Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tillsammans för barn som flytt

Den psykiska ohälsan hos barn med erfarenhet av krig, trauma och flykt är utbredd och behovet av professionellt stöd stort. Bris och Haninge kommun startade hösten 2017 stödgrupper för barn och unga som kommit själva till Sverige och som har varit med om traumatiska händelser. Tillsammans för barn som flytt är projektnamnet för detta samarbete mellan kommuner och Bris.

Vem har nytta av att vara med i våra stödgrupper?

Ångest, sömnsvårigheter, stresspåslag, påträngande minnen och koncentrationsproblem är symptom som många barn med erfarenhet av flykt har att hantera. Symptomen är normala reaktioner på erfarenheter av traumatiska händelser. De kan ofta ha stor inverkan i barnens liv och kan bland annat påverka skolgång, fritidsaktiviteter och sociala relationer.

Syftet med stödgrupperna är inte att behandla utan att ge deltagarna strategier och kunskap för att bättre kunna hantera symptom och reaktioner. I gruppen stöttar deltagarna varandra i samtal kring vad som händer i kroppen och hjärnan när man varit med om jobbiga och traumatiska händelser. Deltagarna lär sig också tekniker som hjälper dem att må bättre och hantera sin situation här och nu.

Vi använder oss av beprövade metoder och format. Vi börjar med en metod som heter TrT (Teaching recovery Techniques). TrT är en metod som utvecklats av psykologer och forskare på Children and War Foundation i Norge för användning i olika katastrofsituationer, och som nu testas och utvärderas i Sverige i samarbete med Uppsala Universitet.

Var, när, hur?

  • 7 gruppträffar, 1 gång per vecka
  • Varje gruppträff är 2 timmar (fika ingår)
  • 5–8 deltagare per grupp + 2 gruppledare och tolk
  • Tid och plats för träffarna är inte bestämt ännu men anpassas efter gruppen

Om du är intresserad av att delta i en grupp så kontaktar du gruppledare Somaya.

Vad har du som vuxen för roll?

I anslutning till grupperna utbildas också barnens omsorgspersoner i hur de kan stötta barnen.

Kontakt

Somaya Ghanem
Bris gruppledare
somaya.ghanem@bris.se
070–160 88 03

Hjälptelefon för ensamkommande barn

Rädda Barnen har öppnat en ny hjälptelefon för ensamkommande barn, stöd kan ges på tre olika språk (engelska, dari och arabiska).

Save the children Helpline

Rädda barnens information om hjälplinjen

Senast uppdaterad: 20 september 2021