Kemikalieplan

Kemikalieplanen pekar ut ämnen utifrån egenskapskriterier som kommunen inte vill ska förekomma i verksamheterna.

Oönskade ämnesegenskaper delas in i två nivåer efter skadlig verkan.

Utifrån prioriterade grupper, rådighet och kostnadseffektivitet i förhållande till risk har tre verksamhetsområden prioriterats för att förhindra spridning av skadliga ämnen:

• Verksamheter riktade till barn och unga

• Upphandling

• Bygg och anläggning

Senast uppdaterad: 18 december 2017