Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Sverigefinska representanter på kommunens dialogmöten

I Haninges minoritetspolitiska program beskrivs en modell för direkt dialog mellan nationella minoriteter och tjänstepersoner i kommunens förvaltningar. Målet med dialogerna är att kartlägga viktiga sverigefinska frågor och behov och att hitta gemensamma och övergripande lösningar.

Representanter för sverigefinländarna Foto: Martin von Pfaler

Dialogmöten mellan den sverigefinska minoritetsgruppen och kommunens förvaltningar hålls minst två gånger om året. Minoritetsgruppen väljer representanter för två år i taget.

Sverigefinländarna valde sina representanter för 2024-2025 på samrådsmötet för finskt förvaltningsområde den 30 november 2023. Representanterna är:

 • Marja Maaouia (pensionärsföreningen Reipas ersättare, på bilden längst till vänster)
 • Pirkko Sinkkonen (pensionärsföreningen Reipas ordinarie representant, på bilden tvåa från vänster)
 • Mona Moussavi Andersson (Föräldranätverket i Haninges ersättare, på bilden tvåa från höger)
 • Jennyfer Kovala (Föräldranätverket i Haninges ordinarie representant, på bilden längst till höger)

Modell för nominering och val av representanter

Modellen för nominering och val av representanter är beslutad och fastställd av samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde.

 • Registrerade finska och sverigefinska föreningar med säte i Haninge kommun väljer en ordinarie och en ersättare från respektive förening. Representanterna är respektive förenings talesperson.

 • Enskilda sverigefinska Haningebor har möjlighet att nominera representanter varav en ordinarie och två ersättare väljs in. Enskilda representanter, representerar Haninges sverigefinnar i allmänhet.

 • Representanterna väljs in till dialogmötena för två år.

 • Ordinarie har en röst/grupp. Ersättare kliver in vid ordinariers frånvaro.

Representanternas uppdrag

 • Sverigefinska representanter har minst 2 ggr/år dialogmöten med tjänstepersoner på berörd förvaltning.

 • Representanterna förbereder frågor till dialoger och samråd.

 • En samverkande dialog bygger på gemensamma intressen för att utveckla en eller flera frågor eller för att lösa ett gemensamt problem. Dvs inga enskilda ärenden kommer att behandlas i dialoggruppen eller samråd.

 • Frågor till dagordning skickas till minoritetsstrateg.

 • Vid behov bildas arbets- eller projektgrupper inom områdena kultur, språk- och utbildning samt äldreomsorg. Arbets- eller projektgrupperna ska vara öppna för alla under idéfasen. Därefter kan de stängas men ny kompetens kan ansluta till gruppen vid behov.

Nominering och val

 • Nominering sker under perioden september - november till minoritetsstrategen.

 • De nominerade ska vara boende och folkbokförda i Haninge kommun.

 • De nominerade måste vara vidtalade och ha accepterat nomineringen.

 • Föreningsrepresentanterna har blivit utsedda och valda av respektive förening varför dessa inte kommer att väljas under samrådet.

 • Val av enskilda sverigefinska representanter sker vid årets sista samråd.

 • Nomineringarna med kontaktuppgifter ska ha kommit minoritetsstrategen tillhanda minst två veckor före utlyst samråd nr 4, årets sista samråd.

 • Minoritetsstrategen sammanställer nomineringarna och presenterar dem under nästkommande samråd

 • Rösträtt har den som närvarar under samrådet och är folkbokförd i Haninge kommun.

 • Valet sker genom sluten omröstning. Mötet utser två rösträknare.

 • Förtroendevalda i samrådsgrupper har ingen rösträtt.

 • Om en ny förening registreras i Haninge finns det möjlighet att välja in föreningsrepresentanter till nästkommande samråd.

 • Eventuella fyllnadsval av representanter sker vid nästkommande samråd.

Vill du nominera en representant?

Nominering av representanter sker till minoritetssamordnare Marie-Louise Ackalin, marie-louise.ackalin@haninge.se eller brevledes:

Haninge kommun KSF
Marie-Louise Ackalin
136 81 Handen

Senast uppdaterad: 19 januari 2024