Skola för elever som är nya i Sverige och bosatta i Haninge kommun

Inför skolstarten för elever som är nya i Sverige bokas ett besök för kartläggning av skolbakgrund hos en pedagog och ett hälsobesök hos en skolsköterska.

En pojke och en flicka på en skolgård. En pojke och en flicka på en skolgård. Foto: Mostphotos

Centrum för lärande och hälsa, CLH, på utbildningsförvaltningen hjälper till att organisera nyanlända elevers skolstart. Alla elever, från förskoleklass till gymnasienivå, ska anmälas till den samordnade pedagogen på CLH.

Har den nyanlända eleven gått en period i svensk skola kontaktar vårdnadshavaren själv en skola i Haninge kommun. 

Vem som helst kan göra anmälan för en nyanländ elev – föräldrar, släktingar, god man eller andra kontaktpersoner. Eleven behöver inte ha ett fullständigt personnummer för att få börja skolan i Haninge kommun. Tolk medverkar vid samtliga möten.

Välkomna!

Kontakt

Samordnande pedagog
08-606 81 78
nyanland@haninge.se

Adress (ring alltid före besök)
Marinensväg 30, plan 7 (ovanför nya Söderbymalmskolan)

Senast uppdaterad: 13 december 2021