Nyanlända elever

Alla nyanlända elever, från förskoleklass till gymnasienivå, ska anmälas till Centrum för mottagande av nyanlända, CMN. CMN hjälper till att organisera och underlätta nyanlända elevers skolstart.

Vem som helst kan göra anmälan för en nyanländ elev – föräldrar, släktingar, god man eller andra kontaktpersoner. Ring och boka en tid eller ett besök. Eleven behöver inte ha ett fullständigt personnummer för att få börja skolan i Haninge kommun.

Mottagande och kartläggning

Centrum för mottagande av nyanlända (CMN) samordnar skolornas mottagande. Pedagoger kartlägger varje nyanländ elevs skolbakgrund och nivå. En skolsköterska utför hälsoundersökningar, informerar, och remitterar varje elev till respektive elevhälsa på mottagande skola. CMN har specialistkompetens och ska fungera som ett pedagogiskt stöd ute på skolorna, hålla i nätverksträffar, omvärldsbevaka och kompetensutveckla personalen på skolorna. Tolk medverkar vid samtliga möten och samtal.

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 juni 2020