Skola för elever som är nya i Sverige och bosatta i Haninge kommun

Inför skolstarten för elever som är nya i Sverige bokas ett besök för kartläggning av skolbakgrund hos en pedagog och ett hälsobesök hos en skolsköterska.

En pojke och en flicka på en skolgård. En pojke och en flicka på en skolgård. Foto: Mostphotos

Centrum för lärande och hälsa, CLH, på utbildningsförvaltningen hjälper till att organisera nyanlända elevers skolstart. Alla elever, från förskoleklass till gymnasienivå, ska anmälas till den samordnade pedagogen på CLH.

Har den nyanlända eleven gått en period i svensk skola kontaktar vårdnadshavaren själv en skola i Haninge kommun.

Kontakta samordnande pedagog via telefon eller email.
Ring 08-606 81 78 eller mejla till nyanland@haninge.se

Adress: Rudsjöterrassen 1, plan 6, 136 40 Haninge

Vem som helst kan göra anmälan för en nyanländ elev – föräldrar, släktingar, god man eller andra kontaktpersoner. Eleven behöver inte ha ett fullständigt personnummer för att få börja skolan i Haninge kommun. Tolk medverkar vid samtliga möten.

Under rådande pandemi bokar vi besöket först efter två veckors vistelse inom Sveriges gränser och vi har inte öppet för drop-in besök.

Välkomna!

Senast uppdaterad: 22 januari 2021