Skola för elever som är nya i Sverige och bosatta i Haninge kommun

Inför skolstart för elever som är nya i Sverige bokas ett besök för kartläggning av skolbakgrund hos en pedagog och ett hälsobesök hos en skolsköterska.

En pojke och en flicka på en skolgård. En pojke och en flicka på en skolgård. Foto: Mostphotos

Centrum för lärande och hälsa, CLH, hjälper till att organisera nyanlända elevers skolstart. Alla elever från förskoleklass till gymnasienivå ska anmälas till de mottagande pedagogerna på CLH.

Har den nyanlända eleven gått en period i svensk skola kontaktar vårdnadshavaren själv en skola i Haninge kommun.

Vem som helst kan göra anmälan för en nyanländ elev – föräldrar, släktingar, god man eller andra kontaktpersoner. Eleven behöver inte ha fullständigt personnummer för att få börja skolan i Haninge kommun. Tolk medverkar vid samtliga möten.

Välkomna!

Kontakt

Mottagande pedagoger
08-606 76 72
08-606 50 79
nyanland@haninge.se

Adress (ring alltid före besök)
Marinens väg 30, plan 7 (ovanför nya Söderbymalmsskolan)

Senast uppdaterad: 6 september 2022