Specialpedagoger och speciallärare

Enligt skollagen måste alla skolor ha tillgång till personal med kompetens inom specialpedagogik. Specialpedagoger och speciallärare behövs för att kunna stödja alla elevers utveckling mot utbildningens mål.

Specialpedagog

Specialpedagogisk verksamhet har en främjande, förebyggande och stödjande roll. Specialpedagogen arbetar därför direkt med elever och lärare på plats i skolan. Syftet är att skapa och utveckla lärmiljön så att alla elever kan mötas utifrån deras olika behov. Det kan göras genom stöd och råd eller genom att utforma de extra anpassningar och det särskilda stöd eleven behöver.

En specialpedagog arbetar centralt på utbildningsförvaltningen. Det finns också specialpedagoger på skolorna.

Speciallärare

Specialläraren har ofta en mer undervisande funktion än specialpedagogen. De kan arbeta med elever enskilt eller i mindre grupp vid behov av stöd vad gäller matte, svenska eller övriga ämnen. Vanligast är hjälp med läs- och skrivutveckling. 

Specialpedagogerna är kopplade direkt till skolorna. 

Kontakt

Johan Lindmark
Förvaltningsövergripande specialpedagog,
inriktning syn och hörsel
070-678 94 49 (endast sms)                                                
johan.lindmark@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 maj 2022