Skolkurator och skolpsykolog

Kuratorn arbetar på ditt barns skola med fokus på elevernas sociala och psykiska välmående. Inom kommunen finns det även psykologer anställda med samma typ av uppdrag. De arbetar på centrala stödavdelningen för att stödja skolan och dess pedagoger i de fall där elever har problem med inlärning, socialt samspel eller psykisk ohälsa.

Kurator

En kurator kan ha olika uppgifter på olika skolor beroende på storlek och typ av problematik men arbetet är alltid hälsofrämjande. Oftast erbjuder de möjligheten till samtalsstöd, både enskilt och i grupp, för elever med behov av någon att prata med. Kuratorn brukar även vara central i elevhälsoteamen som jobbar aktivt med att förebygga mobbing och lösa konflikter.

Du som föräldrar kan ta kontakt med kuratorn vid behov. I arbetet ingår det att ge stöd och konsultation vid personliga eller sociala problem. Samtalen omfattas av sekretess.

Skolpsykolog

Skolpsykologernas roll är huvudsakligen konsulterande. Ifall rektor och pedagoger är i behov av rådgivning eller bedömning hör de av sig till en skolpsykolog. Då kan de få förslag och rekommendation på vidare insatser för enskilda elever.

Skolpsykologerna arbetar inte med behandling av elever. Vid behov av samtalsterapi eller behandling ska du som föräldrar ta kontakt med BUP eller ungdomsmottagningen. Du kan däremot ringa till skolpsykologen för rådgivning kring ditt barns skolsituation.

 

Kontakt

Magnus Persson
Skolpsykolog, PLA (psykologiskt ledningsansvarig)
08-606 76 91
magnus.persson@haninge.se

Malin Ryen 
Förskole- och skolpsykolog
08-606 73 23
malin.ryen@haninge.se

Tove Windahl Örnstad
Förskole- och skolpsykolog
08-606 76 85
tove.windahl@haninge.se

Monika Swensson
Skolpsykolog
08-606 73 13
monika.swensson@haninge.se

Alexander Wiklund
Skolpsykolog
08-606 52 71
alexander.wiklund@haninge.se

Freja Randers
Skolpsykolog 
08-606 55 98
freja.randers@haninge.se

Malin Logård
Skolpsykolog
08-606 79 81
malin.logard@haninge.se

Paulina Persson
Skolpsykolog
08-606 70 33
paulina.persson@haninge.se

Justina Hermansson
Skolpsykolog
08-606 83 10
justina.hermansson@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 januari 2019