Elevhälsa och särskilt stöd

För att ditt barn ska må bra bedriver förskolorna och skolorna ett elevhälsoarbete. Arbetet är huvudsakligen förebyggande men det kan också innefatta direkta åtgärder.

Foto: MI PHAM, Unsplash

Elevhälsoarbetet sköts i huvudsak av elevhälsan ute på skolorna, men det finns även centrum för lärande och hälsa på kommunen som stödjer skolorna i detta arbete.

Främja elevernas välmående

Elevhälsan på skolorna består av skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolpsykolog och skolläkare. De arbetar aktivt med bland annat samtal och stöd för att kartlägga och främja elevernas välmående samt fånga upp de fall där det behövs extra insatser.

Det hälsofrämjande arbetet

På Centrum för lärande och hälsa arbetar skolläkare, skolpsykologer och specialpedagoger med inriktning på syn, hörsel, språk och kommunikation. De finns tillgängliga för att stötta skolorna i det hälsofrämjande arbetet.

Kontakt

Patrik Lönn
Avdelningschef Centrum för lärande och hälsa
patrik.lonn@haninge.se

Tommie Söderström
Chef Pedagogiska teamet
tommie.soderstrom@haninge.se

Jenny Olofsson
Chef Team hälsa
jenny.olofsson@haninge.se

Andreas Johanssom
Chef Team Navigator
andreas.a.johansson@haninge.se

Hanna Thunholm
Chef Flerspråkigt center
hanna.thunholm@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 mars 2021