Elevhälsa

Fotograf: Mostphotos

På kommunens alla skolor finns det ett elevhälsoteam som rektor ansvarar för.

I elevhälsoteamet ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsoteamet ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande i syfte att stödja elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Kommunen har också en central stödavdelning med skolläkare, skolpsykologer och specialpedagoger med inriktning syn, hörsel, tal, språk och kommunikation som arbetar mot alla skolor.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 september 2018