Elevhälsa och särskilt stöd

Foto: MI PHAM, Unsplash

För att ditt barn ska må bra bedriver förskolorna och skolorna ett elevhälsoarbete. Arbetet är huvudsakligen förebyggande men det kan också innefatta direkta åtgärder.

Elevhälsoarbetet sköts i huvudsak av elevhälsan ute på skolorna, men det finns även en central stödavdelning på kommunen som stödjer skolorna i detta arbete.

Främja elevernas välmående

Elevhälsan på skolorna består av skolsköterska, kurator och specialpedagoger. De arbetar aktivt med bland annat samtal och stöd för att kartlägga och främja elevernas välmående samt fånga upp de fall där det behövs extra insatser.

Det hälsofrämjande arbetet

På centrala stödavdelningen arbetar skolläkare, skolpsykologer och specialpedagoger med inriktning på syn, hörsel, språk och kommunikation. De finns tillgängliga för att stötta skolorna i det hälsofrämjande arbetet.

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 1 augusti 2019