Elevhälsa och särskilt stöd

För att ditt barn ska må bra har förskolorna och skolorna ett elevhälsoarbete. Arbetet är huvudsakligen förebyggande men det kan också innebära direkta åtgärder.

Foto: MI PHAM, Unsplash

Det är framförallt elevhälsan ute på skolorna som sköter elevhälsoarbetet. I Haninge kommun finns även "Centrum för lärande och hälsa" som stödjer skolorna i elevhälsoarbetet.

Elevhälsan på skolorna

Elevhälsan på skolorna består av skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolpsykolog och skolläkare. De arbetar aktivt med bland annat samtal och stöd för att kartlägga och främja elevernas välmående. De ska också fånga upp elever som behöver extra stöd och kanske extra insatser.

Centrum för lärande och hälsa

På "Centrum för lärande och hälsa" arbetar skolläkare, skolpsykologer och specialpedagoger med inriktning på syn, hörsel, språk och kommunikation. De finns tillgängliga för att stötta skolorna i det hälsofrämjande arbetet.

Kontakt Avdelningschefer

Avdelningscheferna har ett delat ledarskap men är ansvariga för olika teamchefer.

Patrik Lönn, avdelningschef och ansvarig för chefen för Team hälsa och vägledning.
patrik.lonn@haninge.se

Tommie Söderström, avdelningschef och ansvarig för chefen för Pedagogiska teamet respektive chefen för Team flerspråkigt center.
tommie.soderstrom@haninge.se

Kristina Myrenberg, avdelningschef och ansvarig för chefen för Team myndighet och resurs.
kristina.myrenberg@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 december 2022