Jordbro kultur- och föreningshus

Huset har öppet vid arrangemang och under de ordinarie öppettiderna för biblioteket, Ung 137, Jordbro United och Musikskolan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 mars 2020