Jordbro kultur- och föreningshus

Jordbro kultur- och föreningshus är en plats där fria föreningar, kommunala verksamheter och andra aktörer verkar under samma tak. Det är en möjligheternas plats. Tillsammans skapar vi en dynamisk och öppen mötesplats för deltagare från Jordbro, Haninge och hela världen.

I Jordbro kultur- och föreningshus kommer initiativ och drivkraft från olika håll. Det ger en dynamik som föder nya idéer, delaktighet, event och arrangemang. I huset finns bland annat en orkester, inspelningsstudior, bibliotek, dansskola, miljöverkstad och olika ungdomsverksamheter. Här finns mötesrum, Stora scenen och lilla Foajéscenen.

Huset har öppet vid arrangemang och under de ordinarie öppettiderna för biblioteket, Ung 137, Jordbro United, Vägen ut och Musikskolan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 november 2019