Jordbro kultur- och föreningshus

I Jordbro kultur- och föreningshus kommer initiativ och drivkraft från olika håll. Det ger en dynamik som föder nya idéer, delaktighet, event och arrangemang. Här finns mötesrum, Stora scenen och lilla Foajéscenen.

Huset har öppet vid arrangemang och under de ordinarie öppettiderna för biblioteket, Ung 137, Jordbro United och Musikskolan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 januari 2020