Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Förskolans Meetingdagar 2024

Meetingdagarna i slutet på april 2024 var en manifestation av det framgångsrika gemensamma arbete som våra kommunala förskolor under många år arbetat med. Ett arbete som har rönt stort intresse över hela landet som är inspirerades av våra förskolors arbete.

Meetingdagarna logo

Med vårt långsiktiga arbete inom vår kommunala förskola är vi en förebild för hela Sveriges förskolor. Förutom våra förskolors tydliga röda pedagogiska tråd är vi även en förebild när det gäller vårt nätverkande, samarbete mellan förskolorna och samhörigheten mellan förskolans medarbetare.

Meetingdagarna arrangerades under två dagar i april som en konferens med föreläsningar, studiebesök och workshoppar. Dagarna var både ett externt och internt evenemang.

Till Meetingdagarna kom intresserade pedagoger, ledare och chefer från förskoleverksamheter i hela landet för att ta del av allt det arbete som våra kommunala förskolorna i Haninge gör för våra barn. Dessa besökare kunde återvända till sina egna verksamheter fyllda av ny kunskap, energi och inspiration. Under dagarna fick de vara med om föreläsningar, kreativa workshoppar och studiebesök på våra förskolor.

Parallellt med de två externa Meetingdagar skedde ett stort internt arbete, en uppsamling av många års gemensamt arbete inom Haninges kommunala förskolan. Ett arbete för att skapa likvärdiga förskolor med hög kvalitet.

Likvärdiga förskolor skapar vi genom en gemensam reflektionskultur, ett gemensamt yrkesspråk och genom att se hur vi bäst arbetar med att förverkliga läroplanens värdegrund och uppdrag. Ett arbete med många gemensamma projekt, som sträcker sig så långt bak som tidigt 2000-tal och fortsätter framöver.

Just nu heter projektet ”Tillsammans genom vär(l)den” som skapades 2022 – ett projekt som alla pedagoger i Haninges kommunala förskolor har varit med och tagit fram i det som till vardags kallar 1 000 pedagogers röster.

”Tillsammans genom Vär(l)den” handlar om den gemensamma synen på barnet och barnets roll i samhället. Att barn kan och vill bidra, utvecklas och lära. Och hur vi inom förskolan med en gemensam barnsyn, med gemensamt språk och pedagogik kan möta våra barns olika behov och ge dem förutsättningar att lyckas i livet. Allt för våra barns bästa.

Senast uppdaterad: 20 maj 2024