Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Familjedaghem Tjolahopp

Fristående familjedaghem i Haninge kommun.

Verksamhet

Familjedaghem/Pedagogiskomsorg för barn 1-6 år.
Verksamheten bedrivs i vårt radhus med närhet till både skog och ett flertal lekplatser. Vårt arbete styrs av skollagen och vägleds av förskolans läroplan (Lpfö98). Kommunens maxtaxa gäller. Köregler: Vi tillämpar syskonförtur, efter det anmält behovsdatum i mån av plats i åldersgruppen. Vi är kopplade till en vikariepool där utbildade pedagoger finns redo att hoppa in vid sjukdom.

Hur arbetar vi?

Familjedaghem/Pedagogisk omsorg innebär barnomsorg i hemmiljö. Barnen har möjlighet att vistas många år i samma grupp och med samma pedagog. Barnen lär sig på ett naturligt sätt att ta hänsyn, hjälpa varandra och samarbeta. Vi sjunger, läser böcker, flanosagor, använder oss av rim och ramsor för att främja språkutvecklingen, pysslar, målar, ritar, upptäcker olika material så som lera, trä, gips med mera. Vi utför även enklare naturvetenskapliga experiment. Under dagen är vi mycket utomhus i skogen där vi lär oss om djur och natur, leker, har utematte eller så går vi till någon av alla de lekparker som finns i närheten. Vi träffar även andra dagbarnvårdare så att barnen lär sig att umgås i större grupper. En till två dagar i veckan har vi gymnastik i Parkskolans gymnastiksal där vi gör hinderbanor, tränar balans, dansar, leker lekar, vi tränar även på av- och påklädning.

Vi har utvecklingssamtal 1 gång per år.
Vi bedriver verksamhet klockan 07.00-17.00, vid behov följer vi Haninge kommuns riktlinjer för öppethållande klockan 06.30-18.30.

Hur gör vi för att alla barn ska känna sig trygga?

Vi arbetar i relativt små barngrupper där vi hinner se varje enskilt barn. Barnen får lära sig att respektera varandras olikheter, hjälpa och stötta varandra. En daglig dialog med föräldrarna vid hämtning och lämning gör att tryggheten ytterligare ökar.
Vi har en likabehandlingsplan som vi arbetar efter, se ruta till höger.

Vad utmärker just vår verksamhet?

Vi vill att varje barn ska få en möjlighet att utvecklas på sina egna villkor. Lärande genom lek. Vi vill att barnen ska ha roligt och känna sig trygga.

Hör gärna av er om ni har några frågor.

Kontakt

Malin Lindgren
Älgvägen 70
137 32 Västerhaninge
070-692 90 20
Familjedaghemmet.Tjolahopp@outlook.com

Senast uppdaterad: 11 januari 2023