Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

I Ur och Skur Spetsbergen

Förskolan I Ur och Skur ligger i specialbyggda lokaler i Vega. Här finns miljöer som bjuder in till kreativitet, fantasi, motoriska utmaningar, lek och lärande. Förskolan ligger på ett berg med naturtomt och skogen utanför grinden. I skogen har vi en stor del av vår verksamhet, speciellt för de äldre barnen.

I Ur och Skur-metodiken

I Ur och Skur-metodiken har funnits i 30 år. Pedagogiken har utvecklats ur Friluftsfrämjandets barn- och ungdomsverksamhet. För oss är naturen världens bästa lärmiljö och undervisningsrum. I Ur och Skur-metodik och Skogsmulle i förskolan strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig agera i enlighet med allemansrätten och värna om miljön.

God omsorg och trygga relationer

Förskolan har I Ur och Skur Utveckling som huvudman och består av sex avdelningar med tre pedagoger på varje avdelning. På förskolan arbetar även en kock, ett köksbiträde, en rektor, en samordnare samt en pedagogisk ledare. Här lägger vi stor vikt på anknytning, trygghet och relationer mellan barn och pedagoger.

Vi strävar efter en verksamhet där personalen skapar närhet till barn och vårdnadshavare genom god omsorg och trygga relationer. Här vistas barnen både utomhus och inomhus i växelverkan, där det finns utrymme för lustfyllt och spännande lärande.

Upplevelsebaserat lärande

Med läroplanen för förskolan som grund arbetar vi med friluftsliv, utomhuspedagogik, upplevelsebaserat lärande och ett medvetet ledarskap. Vi använder naturen och miljön i lärprocesserna. Barnen får utveckla grundläggande färdigheter i friluftsliv som att åka skridskor, laga mat över eld/stormkök, gå på upptäcktsfärder, åka skidor och mycket mer, allt utifrån ålder och mognad. 

De yngsta barnen upptäcker naturen på tomten eller runt hörnet, de lite äldre barnen tar sig lite längre bort och upplever andra större äventyr. Barnen får en relation till natur och miljö i sin vardag och möjlighet att utveckla kunskaper om en mer hållbar livsstil för sin miljö och sin hälsa. 

Kropp och knopp hör ihop och barnen får uppleva kunskaper med alla sina sinnen och hela kroppen. Lek av olika slag är betydelsefull för barns lärande och är en viktig del av undervisningen och verksamheten. Det som upplevs med kroppen fastnar i knoppen. 

Pedagogerna inspiratörer för barnen

Pedagogerna arbetar medvetet i sitt ledarskap. De agerar, undersöker, upptäcker och upplever tillsammans med barnen. Pedagogerna utvecklar nära och goda relationer med alla barn samt är förebilder och inspiratörer i allt de gör.

Maten lagas från grunden

Vi vill ge Spetsbergens barn en lustfylld matupplevelse. Näringsriktiga och goda måltider är en viktig del av förskolans vardag. Kocken lagar maten från grunden i eget kök utifrån bra råvaror som till stor del är ekologiska och/eller närproducerade. Många gånger serveras lunch och mellanmål utomhus och vi lagar regelbundet mat över öppen eld och på stormkök. 

Vi ger ditt barn en start på en livslång relation till naturen och en hälsosam livsstil – för ett framtida hållbart samhälle i praktiken.

Kontakt

E-post
spetsbergen@iurochskur.se 

Sofia Bergner
Rektor
073-595 80 95
sofia.bergner@iurochskur.se

Marie Littke
Samordnare 
076 - 006 22 91 

Johanna Stenberg
Pedagogisk ledare  
076 - 555 19 57 

Senast uppdaterad: 22 september 2023