Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Familjedaghem Djur&Natur, Östnora

Fristående familjedaghem i Haninge kommun.

Verksamhet

Privat familjedaghem i aktiebolagsform, inriktning Djur&Natur, vänder sig till barn i åldern 1-10 år.

Personal
Ursprungligen två familjedaghem som gått ihop och har anställda, pedagogisk verksamhet.

Ort
Verksamheten bedrivs på Östnora Gård.

Hur arbetar vi?

Styrdokument
Vi följer Lpfö 98, Allmänna råd, skolplanen

Kontroll
Årlig kvalitetsredovisning till Haninge kommun, redovisar kunskapsutvecklingen på barnen till Haninge kommun, utför egenkontroller som redovisas till Södertörns miljö & hälsa. Samtlig personal utbildas vart annat år i första hjälpen – hjärt- och lungräddning.

Miljö
Samlingslokal finns på gården, dock arbetar vi till stor del utomhus i skog och mark.

Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal 1 gång/termin. Föräldramöte 1 gång/år.

Föräldrasamverkan
Vi arbetar för att föra en öppen dialog med föräldrarna. För att föräldrarna skall få en större inblick i sitt barns vardag arbetar vi med observationer och dokumentation i form av portfolio. Vi samverkar genom facebook med ord & bilder.

Traditioner
Vi följer årstidernas traditioner ex. ko- släppet på Eknäs på våren.

Hur gör vi för att alla barn ska känna sig trygga?

Likabehandlingsplaner finns för både barn och personal. Vi arbetar för att stärka den sociala förmågan både enskilt och i grupp, lösa konflikter, leka med andra, utveckla empati, lyhördhet. Ge barnen en vardag med trygghet och respekt, efter en dag skall varje barn känna sig sedda varit delaktig, haft roligt och lärt sig något genom leken.

Vad utmärker vår verksamhet?

Profil
Djur&Natur, i verksamheten använder vi gårdens djur i det dagliga pedagogiska arbetet.

Kännetecken
Verksamhet som bedrivs i huvudsak utomhus, där vi på ett naturligt sätt kan skapa en dialog mellan barn, djur & natur, samt att få en balans mellan puls, paus och kreativitet.

Kontakt

Anna Blomgren
Theresa Wennström
Östnora 105
13791 Västerhaninge
076-6455075
ostnoragard@telia.com

Senast uppdaterad: 12 juni 2018