Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Förskolans Meetingdagar 2024

Den 25-26 april 2024 arrangerar Haninges kommunala förskolor Meetingdagarna - en två dagars konferens med föreläsningar, studiebesök och workshoppar. Meetingdagarna är både ett externt och internt evenemang.

Meetingdagarna logo

Dagarna handlar om hur Haninges kommunala förskolor arbetar med en gemensam reflektionskultur, ett gemensamt yrkesspråk och hur förskolorna arbetar med att förverkliga läroplanens värdegrund och uppdrag. Ett arbete som handlar om att skapa likvärdiga förskolor med hög kvalitet. 

Nu är det dags för våra kommunala förskolor att delar med sig av sitt arbete. Till Meetingdagarna kommer intresserade pedagoger, ledare och chefer från förskoleverksamheter i hela landet för att ta del av allt det arbete som de kommunala förskolorna i Haninge gör för våra barn. Dessutom är Meetingdagarna en stor och viktig intern manifestation av många års unikt arbete och samarbete inom Haninges förskolor genom gemensamma projekt. Just nu heter projektet ”Tillsammans genom vär(l)den”.  
Besökare på Meetingdagarna kommer återvända till sina egna verksamheter fyllda av ny kunskap, energi och inspiration. Under dagarna kommer de få vara med om föreläsningar, kreativa workshoppar och studiebesök på våra förskolor. De kommer få träffa pedagoger, förvaltningsledning, rektorer och pedagogiska ledare. Det finns också tid för samtal och reflektion. 

Parallellt med de två externa Meetingdagar sker ett stort internt arbete ute i kommunens egna förskolor. Ett förberedande arbete med gemensamma projekt, som sträcker sig så långt bak som tidigt 2000-tal. 

Hösten 2022 skapades ”Tillsammans genom Vär(l)den” – ett projekt som alla pedagoger i Haninges kommunala förskolor har varit med och tagit fram i det som till vardags kallar 1 000 pedagogers röster. ”Tillsammans genom Vär(l)den” handlar om den gemensamma synen på barnet och barnets roll i samhället. Att barn kan och vill bidra, utvecklas och lära. Och hur vi inom förskolan med en gemensam barnsyn, med gemensamt språk och pedagogik kan möta våra barns olika behov och ge dem förutsättningar att lyckas i livet. 

Med det här långsiktiga arbetet är våra kommunala förskolor en förebild för Sveriges förskolor. Förutom förskolornas tydliga röda pedagogiska tråd är de även en förebild när det gäller deras nätverkande, samarbete mellan förskolorna och samhörigheten mellan förskolans medarbetare.  

Om Meetingdagarna 2024

Vad? 
Meetingdagarna 2024 

När? 
25-26 april 2024 
 
Tid? 
25 april, dag 1: 12.00-18.00 
26 april, dag 2: 8.30-15.00 
 
Biljetter: 
Köps genom Reggio Emilia Institutet Sverige 

Kostnad:
2 995 kr + moms

Externt program Meetingdagarna 2024

Meetingdagarna 2024 inleds med en berättelse om Haninges kommunala förskolors utveckling och resa. 

Föreläsare: 

  • Åsa Harge, verksamhetschef förskola
  • Maria Pelle-Bäck, enhetschef för Utveckling och Digitalisering 
  • Elisabeth Tsirampidou, central pedagogista med fokus på språkutvecklande arbete
  • Lucila Bagala, central ateljerista förskola
  • Malin Ryen, förskolepsykolog ICDP-utbildare och doktorand på Stockholms universitet
  • Harold Göthson, konsult runt utbildningsfrågor och grundare av svenska Regio Emilia Institutet 
     

26 april, dag 2: 14.45 - 15.00

Gemensam avslutning för både externa besökare och interna medarbetare: Åsa Harge, verksamhetschef förskolan 
 
Var? 
Haninge

Internt program Meetingdagarna 2024

25 april, dag 1: 

09:00-10:00 Uppstart på varje förskola​   
10:00-11:00 Digital föreläsning av Cecilia Caiman, universitetslektor på Stockholms universitet 
11:00-12:00 Lunch​  
13:00-16:30: (för de som inte har studiebesök) Studiebesök och workshops på förskolorna i Teamen (planering görs av teamen själva)​  
 
26 april, dag 2: 

09:00 Inspelad föreläsning från dag 1  
10.30 -14.45 Intern studiedag med reflektioner från dag 1  
14.45 - 15.00 Gemensam avslutning av Åsa Harge, verksamhetschef förskolan 

Senast uppdaterad: 19 mars 2024