Om lustgas

Lustgas, eller dikväveoxid N2O, används inte bara som bedövningsmedel vid förlossningar. Det används också som berusningsmedel. Lustgas är inte narkotikaklassat i Sverige, men det är viktigt att känna till riskerna med att använda det.

Tre lustgaspatroner ligger på marken. Foto: Mostphotos

Under sommaren 2021 skrev fältassistenterna på Södermalm på sitt instagramkonto att försäljningen av lustgas ökat explosionsartat. Försäljningen sker främst utanför krogar och nattklubbar men fältassisterna märkte även av viss försäljning i parker. En del av kundkretsen är ungdomar mellan 14–17 år. Även giftinformationscentralen har sett en ökning av samtal om lustgas senaste åren.

Hur fungerar lustgas?

Lustgasen köps i små silverfärgade patroner avsedda för gräddsifoner. Gasen inhaleras direkt genom en gräddsifon eller genom att fylla ballonger med lustgasen och sedan andas in från ballongen.

Lustgasen ger ett rus på 1–2 minuter som skapar avslappning och fnittrighet. Det kan ge smärtlindring och hallucinationer. Det betraktas av många som ofarligt men är förenat med hälsorisker som många unga inte känner till.

Var säljs lustgas?

Lustgaspatroner finns att köpa både på nätet, i partybutiker och på ”stan” eftersom det är en laglig substans. Flera onlinebutiker erbjuder även expressleverans med hemkörning på kvällar och nätter. Färdigfyllda ballonger säljs också öppet på stan.

Riskerna med lustgas

  1. Då gasen inhalerats direkt från gastuber får man i sig en koncentrerad gas, som skiljer sig mot vad man får på sjukhuset där den är blandad med syrgas.
  2. Den främsta risken med lustgas är syrebrist vid inandning. De kan leda till medvetslöshet, tillfällig försvagning av hjärtmuskeln och att kroppens skyddsreflexer försvagas. Till exempel dämpas kräkreflexen eller reflexen att ta emot sig vid ett fall. Dödsfall har inträffat på grund av den syrebrist som kan uppstå vid inandning av koncentrerad lustgas.
  3. Riskerna med lustgas ökar när det används samtidigt som andra droger eller alkohol. Det är vanligt att kombinera med exempelvis alkohol eller cannabis för en starkare effekt.
  4. Det går inte att säga hur mycket man kan få i sig utan att det är farligt. Det varierar från person till person samt i vilken koncentration man får i sig gasen.
  5. Koncentrerad lustgas kan vara mycket kall och ge skador i näsan, på läpparna, på stämbanden och i de övre luftvägarna.
  6. Långvarig, upprepad användning kan ge skador på nervsystemet och ryggmärgen genom att den mängd B12-vitamin man har i kroppen avaktiveras. Extra riskabelt är användningen hos de som redan har B12-brist.
  7. Det har förekommit att vuxna utsatt minderåriga för sexuella ofredanden i samband med lustgasrus.

Till alla vuxna

Prata med ungdomar i er närhet om riskerna med lustgas. Var även observant på om ni hittar ballonger och gasbehållare bland den unges tillhörigheter.

Källor: Drugsmart, Läkemedelsverket, Fältassistenterna Södermalm. Informationen är framtagen av Stockholms stad.

Senast uppdaterad: 17 juni 2022