Vräkningsförebyggande arbete

Haninge socialtjänst arbetar med vräkningsförebyggande arbete för att så få som möjligt ska bli av med sitt hyreskontrakt. Vi söker i ett tidigt skede upp personer där vi har fått indikation på att det finns en hyresskuld för att se om det finns något behov av hjälp eller stöd.

Lägenhetshus utifrån Foto: Mostphotos

Hur vi arbetar vräkningsförebyggande

Du kan bli av med din bostad när:

  • Du har en hyresskuld.
  • Du har betalat flera hyror för sent.
  • Du har stört dina grannar/din hyresvärd flera gånger (eller en gång om störningen är riktigt allvarlig).

När en hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare inte betalar sin hyra i tid eller stör sina grannar så meddelar hyresvärdarna detta till social- och äldreförvaltningen. 

Social- och äldreförvaltningen kontaktar hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren genom att vi skickar ett brev så snart vi fått informationen från hyresvärd/inkasso. Sedan försöker vi nå dig på telefon eller mail. Får vi ingen kontakt kan vi göra hembesök för att höra efter hur du har tänkt lösa den uppkomna situationen. Är du inte hemma så lämnar vi ett brev om att socialtjänsten har varit och knackat på och syftet med hembesöket. I brevet finns också kontaktuppgifter så att du kan ta kontakt med social- och äldreförvaltningen om du inte själv lyckas lösa din situation.

Olika exempel på hjälp till dig för att undvika en vräkning: 

Ekonomiskt bistånd 

Ibland beror en obetald hyra på att du som boende inte har tillräckliga inkomster. Du kan kontakta mottagning till enheten ekonomiskt bistånd via kommunens växel 08-606 70  00 för att få prata med en socialsekreterare som kan göra en första bedömning av hur det ser ut i ditt fall. 

Mer information om ekonomiskt bistånd

Budget- och skuldrådgivning

Haninge kommun har gratis rådgivning kring budget och skulder. Du kanske behöver hjälp att göra upp en vardagsbudget så pengarna räcker till, eller så har du så mycket skulder att du vill höra efter om du kan bli aktuell för skuldsanering.

Mer information om budget- och skuldrådgivning

Personligt ombud

Har du en psykisk funktionsnedsättning kan du i vissa fall få hjälp och stöd av ett personligt ombud via Haninge kommun. Denna service är gratis. Det personliga ombudet kan t ex hjälpa dig när du har kontakt med olika myndigheter eller med din hyresvärd och inkassobolag. 

Mer information om personligt ombud 

Hemtjänst

Behöver du hjälp i vardagen, t ex med att hålla din lägenhet ren och du är funktionsnedsatt eller äldre kan du ansöka om att få hjälp av hemtjänsten i din vardag. Med denna hjälp kan du undvika att din hyresvärd gör bedömningen att du missköter din lägenhet i sådan grad att de anser att du inte kan bo kvar. 

Mer information om hemtjänst

Boendestöd

I vissa fall kan du ha rätt till en boendestödjare som kommer hem till dig och ser till så du klarar din vardag. Det kan t e x handla om att du får hjälp att ansöka om de bidrag du har rätt till eller se till så att du betalar dina räkningar i tid.

Mer information om boendestöd 

Om du inte pratar svenska

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk när du talar med socialtjänsten. Du måste själv meddela socialtjänsten om detta och gör det samtidigt som du bokar in ditt besök.

Senast uppdaterad: 1 april 2022