Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Beroende

Är du orolig för att du själv eller någon närstående dricker för mycket, spelar för mycket eller använder droger? Då kan du höra av dig till oss på socialtjänsten, både digitalt och via telefon.

Ett glas och vita piller Foto: Mostphotos

Vi på socialtjänsten kan svara på frågor om:

  • Alkohol, droger eller andra beroendeframkallande medel
  • Beroendeproblematik
  • Våld i samband med alkohol- eller droganvändning
  • Vilken hjälp som finns att få
  • Vilket stöd man kan få som närstående

Om du vill kan du vara anonym. Vi kan hänvisa till rätt hjälp.

Så gör du en orosanmälan för en vuxen person

Digitalt

Du kan göra orosanmälan digitalt för vuxen person som bor i Haninge kommun med missbruk och/eller beroende. Gäller din oro för en vuxen med psykisk ohälsa kan du istället kontakta socialpsykiatrin, du hittar mer information här

Här gör du en digital orosanmälan för vuxen

Om du gör anmälan efter kontorstid så hanteras den kommande vardag. Är ärendet mer akut ring oss istället. Gäller det livshotande situation ring 112. 

Telefon

Behöver du ringa oss når du socialtjänstens mottagning för barn, unga och vuxna på
08-606 79 96

Telefontider:
Måndag 8.30–16.30 (lunchstängt 12–13)
Tisdag 8.30–11.00 och 13.00–16.30
Onsdag 8.30–16.30 (lunchstängt 12–13)
Torsdag 8.30–16.30 (lunchstängt 12–13)
Fredag 8.30–14.45 (lunchstängt 12–13)

Om du behöver hjälp på en kväll, natt eller helg:
Ring socialjouren på 020-70 80 03
Om klockan är efter två på natten ringer du till SOS alarm på 112 och ber att få prata med socialjouren.

Är du i riskzonen utan att veta om det?

Vill du få en uppfattning om du är i riskzonen för alkoholberoende kan du testa dig på alkoholprofilen.se.

Testa dig på alkoholprofilen.se

Du kan också ställa frågor till våra beroendemottagningar för unga respektive vuxna genom länkarna längre ned på sidan. Det är viktigt att få hjälp i tid eftersom ett beroende i förlängningen kan komma att påverka hela din tillvaro, familj, vänner och arbete eller studier.

När socialtjänsten har kontaktat dig

När polisen omhändertar en vuxen person berusad eller påverkad av droger, skickas en kopia till socialtjänsten i den kommun där personen är folkbokförd. Socialtjänsten är då skyldig att ta kontakt och bedöma om det finns behov av hjälp från kommunen och att i så fall försöka motivera personen till att söka hjälp.

Det händer också att anhöriga, arbetsgivare eller vänner ringer socialtjänsten för att de är oroliga för en persons alkohol- eller drogbruk. Även då måste socialtjänsten ta kontakt och göra en bedömning. Ibland behövs en mer omfattande utredning göras, för att kartlägga och bedöma behov. Ofta erbjuder vi kontakt inom vår egen öppenvård.

Ibland visar det sig finnas ett så destruktivt och omfattande missbruk att det kan bli aktuellt med vård mot en persons vilja. Då måste socialtjänsten ansöka hos Förvaltningsrätten om vård enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall).

Digital orosanmälan för vuxen

Här gör du en orosanmälan via e-tjänst för vuxen person som bor i Haninge kommun med missbruk och/eller beroende.

Digital orosanmälan för vuxen 

Gäller det en person med psykisk ohälsa kontaktar du Mottagningen för socialpsykiatri 08-606 75 70

Görs anmälan efter kontorstid hanteras den av oss kommande vardag. Är ärendet mer brådskande är det bättre att du ringer oss.

Kontakt

Socialtjänstens mottagning för barn, unga och vuxna
08-606 79 96

E-tjänst för ansökan om hjälp och stöd

Telefontider: 

  • Måndag 8.30–16.30 (lunchstängt 12–13)
  • Tisdag 8.30–11.00 och 13.00–16.30
  • Onsdag 8.30–16.30 (lunchstängt 12–13)
  • Torsdag 8.30–16.30 (lunchstängt 12–13)
  • Fredag 8.30–14.45 (lunchstängt 12–13)

Om du behöver hjälp på en kväll, natt eller helg: Ring socialjouren på 020-70 80 03. Om klockan är efter två på natten ringer du till SOS alarm på 112 och ber att få prata med socialjouren.
Socialjourens digitala faxnummer: 08-535 300 51 

Faxnummer Haninge socialtjänst
08-606 7430 

Besöksadress Haninge kommun
Rudsjöterrassen 2

Mail
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Politiskt ansvariga i socialnämnden

Stöd till dig som drabbas av någons beroende

Barn till föräldrar med beroende
Vi har grupper för barn och tonåringar som har förälder med beroendeproblematik. Här får du bland annat lära dig hur du kan undvika att bli alltför påverkad av missbruket.
Kontakta HANBA för mer information

Förälder till barn med beroende
För dig som är förälder till ett barn som går eller har gått på MiniMaria finns ett föräldraprogram som ger dig stöd och kunskap.
Kontakta MiniMaria för mer information

Anhörig till någon med beroende
Det finns stöd för dig som drabbas av, eller är påverkad av någon annans missbruk.
Kontakta Öppenvård beroende och behandling för mer information

Digitalt anhörigstöd
Genom En bra plats kan du få anhörigstöd dygnet runt digitalt. Här finns möjlighet till stöd genom information, föreläsningar och erfarenhetsutbyte.
Läs om En bra plats

E-tjänst för samlade meddelanden

Du som har ett pågående ärende med Haninge kommun i individ- och familjeomsorgsfrågor kan använda en e-tjänst för att kunna skicka eller ta emot meddelanden till eller från samtliga medarbetare du har kontakt med.

Läs mer om e-tjänsten

Senast uppdaterad: 18 september 2023