Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ekonomiskt bistånd

Om din inkomst inte räcker till för dina nödvändiga utgifter och du gjort allt du kan för att klara din försörjning kan du söka ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd. Varje ansökan granskas individuellt och vid bedömningen tas hänsyn till just din situation.

Det ekonomiska biståndet ska vara en tillfällig hjälp och du måste aktivt göra vad du kan för att så snart som möjligt klara av din ekonomi på egen hand.

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd

Arbetssökande

Om du är arbetssökande behöver du stå till arbetsmarknadens förfogande för att kunna söka ekonomiskt bistånd. Det betyder att du ska vara anmäld på Arbetsförmedlingen, söka arbete aktivt och ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning som du blir erbjuden. Det är bra om du också anmäler dig till en a-kassa. 

Har du nyligen blivit arbetslös kan du komma att bli erbjuden ett snabbspår. Insatsen är under fyra veckor och du kommer att kontaktas av arbetsmarknadscenter för vidare planering.

Socialförsäkringar

I fall du har rätt till andra bidrag, som till exempel bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, sjukpenning eller arbetslöshetsersättning, ska du ansöka om om det i första hand.

Använd dina tillgångar

Om du har pengar på banken, äger en bil eller fastighet eller har någon annan tillgång kan det påverka din rätt till ekonomiskt bistånd. Det betyder att du i första hand behöver använda dina tillgångar och sparade pengar för att klara din försörjning. 

Om du har ett företag registrerat i ditt namn har du i regel inte rätt till ekonomiskt bistånd.

Gift, partner eller sambo 

Du som är gift eller har en registrerad partner ska ansöka om ekonomiskt bistånd tillsammans med din partner. Det gäller också om du har en sambo. Om du är gift, har en registrerad partner eller en sambo är ni försörjningsskyldiga för varandra. Det betyder att era inkomster räknas ihop för att se hur ni tillsammans klarar er försörjning.

Du som är förälder ska försörja ditt barn tills hen fyller arton år eller går ut gymnasiet.

Kontrollera dina avgifter

Det är viktigt att du kontrollerar att kommunen har rätt uppgifter om din inkomst om du betalar avgifter som till exempel för förskola eller hemtjänst.

Provberäkna

Du kan själv räkna ut ditt preliminära ekonomiska bistånd beroende på hur dina inkomster och utgifter ser ut. Beräkningen är förenklad och resultatet är därför ingen garanti för om du kan eller inte kan få ekonomiskt bistånd.

Gör en beräkning av din ekonomi på socialstyrelsens webbplats

Senast uppdaterad: 3 juli 2023