Föräldrastöd

Du som är förälder i Haninge får stöd och rådgivning kring ditt barn och din familj av kommunens föräldrarådgivare. Vi kan erbjuda samtal genom besök på plats eller i digital form via teams, skype eller telefon, information kring detta får du vid första kontakten. Kontakta föräldrarådgivarna via telefon under våra telefontider.

En liten hand och en stor hand håller i varandra Foto: Mostphotos

Att vara förälder är oftast en källa till värme, glädje och kärlek men kan också vara svårt och utmanande. Starka känslor väcks och det kan uppstå prövningar av olika slag. 

Föräldrastöd erbjuds genom individuella samtal och föräldragrupper till föräldrar och andra viktiga personer för barn från 0–18 år. Syftet är att via föräldrar främja barn- och ungdomars hälsa och utveckling. 

Samtalen kan handla om allt från att känna sig trött och otillräcklig som förälder, till att förstå våra barns olika behov och intressen eller bara hur vi kan få vardagen att gå ihop. Under rådande pandemi isoleras många familjer av hänsyn till andra, viket kan leda till känslor av ensamhet. Att vara isolerad en längre tid kan vara påfrestande, relationerna kan komma att prövas och det kan leda till oro och anspänningar inom familjen. Vi kan alla behöva stöd, uppmuntran och inspiration från andra för att förstå och hantera våra barns olika behov och intressen. Vi kan också vara behjälpliga genom att informera om samhällets olika funktioner och möjligheter till stöd.

Vi har sekretess och besök och samtalen är kostnadsfria.

För dig som är nyanländ eller utrikesfödd

Vår brobyggare erbjuder stöd i ditt föräldraskap och information om samhället.

Du kan få hjälp med praktiska frågor som exempelvis rör din bostadssituation och ekonomi. Du kan få hjälp att fylla i och översätta blanketter, upprätta ansökningar om exempelvis barnomsorg och stöd i kontakt med andra myndigheter.

För dig som är ny i Sverige finns även föräldraskapsprogrammen
Alla barn i centrum (ABC), Föräldraskap i Sverige och Älskade barn. Du erbjuds även föreläsningar om föräldraskap och om barns utveckling. Dessa utbildningar erbjuds digitalt under pandemin. 

Familjecentralen samarbetar med Brandbergens och Jordbro bibliotek

Familjecentralens personal kommer finnas på biblioteken för att informera om familjecentralen och möjligheter till föräldraskapsstöd genom dess verksamheter.

Öppettider Brandbergens bibliotek

Familjecentralens personal informerar om föräldraskapsstöd i samband med bibliotekets språkcafé på fredagar ojämna veckor kl. 13.30-15.00

Adress: Norra Kronans Gata 429, 136 60 Haninge

Öppettider Jordbro bibliotek

Familjecentralens personal informerar om föräldraskapsstöd i samband med bibliotekets Öppet hus på onsdagar kl. 13.30-15.00

Adress: Hurtigs Torg 2, 136 51 Jordbro

 

Kontakt

Föräldrastöd
08-606 81 63

Telefontider:
Måndag-tisdag och torsdag-fredag klockan 13.00–14.00

Brobyggare – för dig som är ny i Sverige
08-606 49 48

Besöksadress: Familjecentralen, Rudsjöterrassen 1, plan 8

Andra som ger stöd och råd till föräldrar

Rädda Barnens föräldratelefon
020-786 786

BRIS Vuxentelefon - om barn
0771-50 50 50

Senast uppdaterad: 2 juni 2022