Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du kan söka om du behöver anpassa din bostad efter dina behov. Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att ge människor med funktionsnedsättningar en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende.

Vem kan få bidrag? 

Personer som har bestående funktionsnedsättningar, oavsett ålder. Exempel på bestående funktionsnedsättningar är synnedsättning, rörelsehinder och intellektuell funktionsnedsättning. 

Bidrag lämnas till bostadens fasta funktioner och ska täcka en skälig kostnad för åtgärderna. 

Periodiskt boende

Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar, som har gemensam vårdnad men bor på skilda håll, kan i vissa fall få båda bostäderna anpassade. Detta kallas för periodiskt boende.

Hur ansöker jag? 

Bidrag för bostadsanpassning söker du hos kommunen. Du fyller i blanketten "Ansökan om bostadsanpassningsbidrag" och skickar den tillsammans med intyg från en arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker behovet av åtgärden.

Handläggaren utreder ditt behov och fattar ett beslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222). Behöver du hjälp med att fylla i din ansökan kan du kontakta kommunens handläggare av bostadsanpassningsbidrag.

Hjälp av kommunen

Om du själv inte kan sköta kontakter med de olika parterna och inte har någon anhörig som kan hjälpa till kan du få bistånd från kommunen med olika delar av hanteringen av bidraget. Du skriver då under en fullmakt som gäller mellan dig och kommunens handläggare.

När du fått bostadsanpassningsbidrag 

När du blir beviljad bostadsanpassningsbidrag är det du själv som beställer och betalar en entreprenör med det bidrag du får av kommunen. Du står själv för eventuella reparationer och underhåll av anpassningarna. Enbart för avancerad teknisk utrustning kan bidrag beviljas för vissa reparationer. 

När du köper eller byter bostad

Om du vill köpa eller byta bostad är möjligheten att få bostadsanpassningsbidrag begränsad. När du byter bostad bör du därför välja en bostad som är lämplig för dig med hänsyn till din funktionsnedsättning och som inte kräver anpassning i någon större omfattning. Ta gärna kontakt med kommunens handläggare för bostadsanpassningsbidrag för att få veta mer om vad som gäller vid köp eller byte av bostad.

Om behovet upphör

Om behovet av anpassningen skulle upphöra finns möjlighet för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att ansöka om återställningsbidrag. Bostadsrättsinnehavare som fått anpassning inne i lägenheten samt villaägare får själva bekosta återställning och demontering.

Om du får avslag på din ansökan

Om din ansökan inte beviljas får du ett skriftligt beslut med motivering av avslaget. Där står det varför du fått avslag och hur du kan överklaga beslutet.

Du kan få hjälp med att överklaga beslutet av handläggaren. Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till handläggaren inom tre veckor från den dagen du fått beslutet. Kommunen kan sedan ändra beslutet till din fördel om nya fakta som styrker din rätt till bidrag har inkommit. Om avslaget står fast skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten som prövar ärendet.

För ansökan och mer information

För ansökan och mer information. 

Rickard Kläringe
08-606 71 25
rickard.klaringe@haninge.se

Kristina Holm
08-606 89 25
kristina.holm@haninge.se

Kristina Karlsson
08-606 81 45
kristina.a.karlsson@haninge.se

Telefonservice på finska

Pratar du finska och har frågor om äldreomsorg och aktiviteter för seniorer i Haninge? Ta kontakt med social- och äldreförvaltningen på telefon.

Telefon: 08-606 77 37
Telefontider: Tisdagar kl 13–15 och onsdagar kl 9–11. Övriga tider är du välkommen att lämna ett meddelande på telefonsvararen.

infofinska@haninge.se

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan och inte kan förvänta dig av kommunens tjänster. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2022