Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som gör det möjligt att anpassa din bostad efter dina behov.

Vem kan få bidrag? 

Personer som har bestående funktionsnedsättningar, oavsett ålder. Exempel på bestående funktionsnedsättningar är synnedsättning, rörelsehinder och intellektuell funktionsnedsättning. 

Bidrag lämnas till bostadens fasta funktioner och ska täcka en skälig kostnad för åtgärderna.

Hur ansöker jag? 

Du fyller i blanketten "Ansökan om bostadsanpassningsbidrag" och skickar den tillsammans med intyg från en arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker behovet av åtgärden.

När du fått bostadsanpassningsbidrag 

När du blir beviljad bostadsanpassningsbidrag är det du själv som beställer och betalar en entreprenör med det bidrag du får utbetalt av kommunen. Du  står själv för eventuella reparationer och underhåll av anpassningarna. Enbart för avancerad teknisk utrustning kan bidrag beviljas för vissa reparationer. 

Om behovet upphör

Om behovet av anpassningen skulle upphöra, finns möjlighet för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att ansöka om återställningsbidrag. Bostadsrättsinnehavare som fått anpassning inne i lägenheten samt villaägare får själva bekosta återställning och demontering.

Om du får avslag 

Besked om avslagsbeslut lämnas muntligt och skriftligt med motivering till avslaget och hur du ska bära dig åt ifall du vill överklaga beslutet.

För ansökan och mer information

För ansökan och mer information

Anna Blomberg
08-606 89 25
anna.a.blomberg@haninge.se

Kristina Holm
08-606 81 45
kristina.holm@haninge.se

Rickard Kläringe
08-606 71 25
rickard.klaringe@haninge.se

Telefonservice på finska

Är du finskspråkig och har frågor om äldreomsorg och seniorverksamhet i Haninge? Ta kontakt med social- och äldreförvaltningens telefonservice på finska.

Telefon: 08-606 77 37
Telefontider: Tisdagar kl 13–15 och onsdagar kl 9–11. Övriga tider är du välkommen att lämna ett meddelande på telefonsvararen.

infofinska@haninge.se

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 8 juni 2022