Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Riksfärdtjänst

När du behöver resa utanför länet kan du ansöka om riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst gäller för dig som har en funktionsnedsättning som innebär att du inte kan resa till normala reskostnader vid fritidsresor - exempelvis när du ska resa till släkt och vänner.

En taxi kör igenom en tunnel. Foto: Mostphotos

Sommarresor 2024

Senast 10 maj behöver din ansökan som avser resor under sommaren 2024 komma in för att vi ska kunna handlägga den i god tid innan planerad resa.

Ansökan och kostnader för riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst ska ske i den kommun man är skriven. Om man beviljas riksfärdtjänst så betalar resenären en egenavgift och kommunen den överskjutande kostnaden. Egenavgiften är fastställd av staten och motsvarar ungefär normala reskostnader med allmänna kommunikationer. Kommunen beslutar också vilket färdmedel som ska användas till exempel specialfordon, taxi, flyg eller tåg. Kommunen kan också bekosta en ledsagare som följer med på resan. Den funktionsnedsättning resenären har får inte vara tillfälligt. I lagtexten är reglerna för beviljande formulerade på följande sätt.

En kommun ska lämna ersättning för resekostnader för personer som till följd av en stort och varaktig funktionsnedsättning måste färdas på ett särskilt kostsamt sätt.

Förutsättningar för att riksfärdtjänst ska beviljas är att:

  • Resan till följd av funktionsnedsättning inte till normala resekostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare.
  • Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
  • Resan görs inom Sverige och från en kommun till en annan kommun.
  • Resan görs med allmänna kommunikationer, taxi eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon.
  • Resan inte av någon annan anledning bekostas av staten, kommunen eller landstinget.
  • Om den som söker tillstånd för riksfärdtjänst behöver ledsagare, får tillståndet omfatta även ledsagaren. Tillståndet får förenas med villkor om färdsätt.

Så här ansöker du om riksfärdtjänst

Du ansöker till kommunens riksfärdtjänsthandläggare. När ansökan är inkommen kontaktar handläggaren dig för ett personligt möte. Under utredningen undersöks dina möjligheter till resalternativ och dina behov. Din ansökan om riksfärdtjänst kan behöva kompletteras med ett läkarintyg.

Ansökan inkommen senast fyra veckor innan

Ansökan bör inkomma senast fyra veckor innan avresedatum. Vid storhelger och under sommarmånaderna bör ansökan inkomma sex veckor före avresedatum.

För mer information kontakta handläggare av ansökningar av riksfärdtjänst.

Din ansökan skickar du till:
Haninge kommun
Riksfärdtjänst
136 81 Haninge

Visste du att du enkelt kan beställa ledsagning från SL?

SL arbetar med målet att du som kan ta dig till en hållplats eller station också ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken. Ta kontakt med SL för att fråga om tillgängligheten i kollektivtrafiken eller för att beställa ledsagning för resa i din kommun eller på annan plats i Sverige.

Information och kontakt om SL-trafikens tillgänglighet

Kontakt för färdtjänst och riksfärdtjänst

Eva-Maria Brännerud
08-606 55 67
eva-maria.brannerud@haninge.se

Annelie Ljungqvist
08-606 88 86
annelie.ljungqvist@haninge.se

 

Telefontider:

Måndag och fredag: 9.00–10.00
Tisdag och torsdag: 13.00–14. 00

Senast uppdaterad: 27 april 2022