Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Att söka hjälp

Om du är äldre och behöver stöd för att klara ditt dagliga liv och din personliga omvårdnad ansöker du om hjälp via kommunens biståndshandläggare. Denna hjälp regleras i socialtjänstlagen och kallas för bistånd. Ett biståndsbeslut utreds och bedöms av biståndshandläggare.

Foto: Mostphotos

Du kan ansöka om:

  • Hemtjänst med personlig omvårdnad och service som tvätt, städning och inköp
  • Dagverksamhet
  • Korttidsboende
  • Anhörigavlastning vid vård av närstående
  • Vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg

Avgifter

Avgifter för äldres vård och omsorg

Blankett för ansökan

Använd blanketten "Ansökan till insatser enligt Socialtjänstlagen"

Om du har syn- eller hörselnedsättning eller behöver tolk så kan vi hjälpa dig med din ansökan.

Utredning och bedömning

Du får ditt behov utrett och bedömt enligt gällande lagstiftning. Biståndshandläggaren sammanfattar de inhämtade uppgifterna i en skriftlig utredning, som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på. Din ansökan prövas sedan individuellt. Din rätt till självbestämmande och integritet ska enligt lagen respekteras.

Beslut om hjälpinsatser

När utredning och bedömning är klar fattas ett beslut som skickas hem till dig. En kopia av beslutet och utredningen sparas även i din personakt hos kommunen. Detta i syfte att informera dem som kommer att hjälpa dig med de insatser som du fått beviljat.  

Din rätt att påverka

De insatser som är beslutade ska vara anpassade för dig och fungera i din vardag och sammanfattas i en genomförandeplan. Det handlar om att göra en plan där dina behov och önskemål och din livssituation ska styra. Genom din medverkan säkras din delaktighet och ditt inflytande över hur dina hjälpinsatser ska utföras.

kontakt

Social- och äldreförvaltningen
Rudsjöterrassen 2
136 81 Handen
08-606 70 00

Kontakt med handläggare

socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Telefonservice på finska

Pratar du finska och har frågor om äldreomsorg och aktiviteter för seniorer i Haninge? Ta kontakt med social- och äldreförvaltningen på telefon.

Telefon: 08-606 77 37
Telefontider: Tisdagar kl 13–15 och onsdagar kl 9–11. Övriga tider är du välkommen att lämna ett meddelande på telefonsvararen.

infofinska@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 januari 2023