Dagverksamhet

Du som är över 65 år och har en demensdiagnos eller fysisk funktionsnedsättning kan ansöka om dagverksamhet. På dagverksamheterna erbjuds social gemenskap, aktiviteter och stöd i vardagen, vilket förlänger möjligheten att bo kvar hemma.

En kvinna ler och pratar med en äldre kvinna Foto: Fredrik Hjerling

Certifierade i demenskunskap

Våra demensinriktade enheter är Silviahemscertifierade, vilket innebär att all personal har vidareutbildats för att på bästa sätt kunna ta hand om gäster med demenssjukdom. Silviahemmets certifieringsprogram utgår från en gemensam vårdfilosofi där hörnstenarna är symtomkontroll, anhörigstöd, teamarbete samt kommunikation och relation. 

Läs mer om Silviahemscertifieringen

Så här funkar det: 

  • Du ansöker om dagverksamhet hos kommunens biståndshandläggare.
  • Om du blir beviljad dagverksamhet får du en kontaktperson som ansvarar för att besöken så långt som möjligt utformas i enlighet med dina behov och intressen. Detta dokumenteras i en genomförandeplan.
  • Du får frukost, lunch och eftermiddagskaffe när du är på plats. Maten serveras i en lugn och trygg miljö och personalen deltar och är behjälplig.
  • Du får delta i aktiviteter och kulturella evenemang som utgår från våra gästers behov och önskemål.
  • Vår personal håller kontinuerlig kontakt med närstående till våra gäster. Vi uppmuntrar närstående att delta i våra verksamheter, förutsatt att den som besöker oss vill det.
  • Vid behov erbjuds taxiresa mellan hem och dagverksamheten.
  • Om du som gäst eller närstående har förbättringsförslag, synpunkter eller klagomål meddela oss gärna så att vi kan utveckla våra tjänster. 

Vi som jobbar här

Personalen består av undersköterskor med kompletterande kunskaper om demenssjukdomar och att arbeta personcentrerat. Sjuksköterska och arbetsterapeut finns att tillgå.

Våra dagverksamheter

Silviahemscertifierade

Gul och röd symbol med texten Demensutbildning Silviahemmet Certifierad 2022-2025

På våra tre demensinriktade dagverksamheter är personalen utbildade i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga.

Läs mer om certifieringen på silviahemmet.se
Läs mer om certifieringen på haninge.se

Ansöka om dagverksamhet

Du ansöker om plats på dagverksamhet via biståndshandläggare. Handläggaren utreder och fattar beslut med stöd i socialtjänstlagen.

Läs mer och ansök 

Med anledning av coronaviruset

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar just nu inte emot besök av utomstående. Vi följer basala hygienrutiner och alla gäster och personal ska vara friska för att få komma till oss.

Du är alltid välkommen att kontakta personalen alternativt gruppchef Tuija Blomgren på dagverksamheten för mer information.

Kontakt

Tuija Blomgren, gruppchef
08-606 92 96
tuija.blomgren@haninge.se

Jane Åkerlund, gruppledare
08-606 86 42
jane.akerlund@haninge.se

Anna-Carin Berkal, verksamhetschef
08-606 75 99
anna-carin.berkal@haninge.se

Telefonservice på finska

Är du finskspråkig och har frågor om äldreomsorg och seniorverksamhet i Haninge? Ta kontakt med social- och äldreförvaltningens telefonservice på finska.

Telefon: 08-606 77 37
Telefontider: Tisdagar kl 13–15 och onsdagar kl 9–11. Övriga tider är du välkommen att lämna ett meddelande på telefonsvararen.

infofinska@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 december 2022