Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så arbetar Haninge kommun med trygghet

Alla behövs i trygghetsarbetet. Därför samarbetar vi med dig som bor här, polisen, föreningslivet, näringslivet och civilsamhället. Tillsammans gör vi Haninge tryggare.

Barn i Brandbergen Barn i Brandbergen Foto: Johan Gustafsson

Trygghet är ett begrepp som kan ha olika betydelser för olika personer. Haninge kommun har utarbetat en definition av begreppet trygghet för att kunna arbeta med trygghetsfrågor på ett likvärdigt sätt.

Trygghet är individens subjektiva känsla av hur den faktiskt upplevs.

  • Den upplevda tryggheten utgår från individens subjektiva upplevelse och mående.
  • Den faktiska tryggheten handlar om säkerhet och faktiska risker.

Så arbetar Haninge kommun med trygghet

Kommunens trygghetsarbete präglas av ett systematiskt arbete för att värna om individens faktiska och upplevda trygghet, något som skapar tillit till samhället och varandra.

Haninge kommun har också utarbetat en definition för begreppet förebyggande arbete.

Det förebyggande trygghetsarbetet avser att förhindra en känd problematik. Här är en förutsättning att det finns kunskap om den aktuella lokala situationen genom kartläggning, informationsutbyte, analyser och insatser. Arbetet gäller för de som bor, vistas och verkar i kommunen.

Främjande trygghetsarbete

Främjande arbete pågår alltid i ordinarie linjeverksamhet utan att något särskilt har hänt, för att stärka och bibehålla välbefinnande och trygghet. Det handlar om jämställdhet, solidaritet, människors lika värde samt individens frihet och integritet. Det främjande arbetet bidrar till utveckling och vänder sig till en bred målgrupp. 

Våldsbejakande extremism

Med våldsbejakande extremism menas rörelser och ideologier som förespråkar våld för att nå sina ideologiska mål. 

På nationell nivå samarbetar flera myndigheter. Sedan första januari 2018 finns Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) som är det nationella organet för att förstärka och få mer långsiktighet i de förebyggande insatserna mot våldsbejakande extremism.

Här kan du läsa mer om vårt arbete samt finna kontaktuppgifter

Kontakt

Enheten för trygghet och säkerhet
Växel 08-606 70 00
trygghetochsakerhet@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 augusti 2023