Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vi är årets förebyggande kommun!

Haninge kommun har tagit emot priset Årets förebyggande kommun. Priset tilldelas en kommun som på ett föredömligt och framgångsrikt sätt tagit initiativ till, inspirerat, implementerat, drivit eller förvaltat ett ANDT-förebyggande arbete. ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak.

test test Foto: Per-Olof Svensson. På bilden: Inger Dahlberg, Annett Haaf och Camilla Johansson.

– Vi är otroligt stolta och glada att få ta emot det här priset. Vi har en väl fungerande samverkan internt, regionalt och med den ideella sektorn. En annan framgångsfaktor är att vi långsiktigt fokuserat på fyra arenor: Familj, förskola/skola, fritid och samhälle, säger Inger Dahlberg som är drogpreventionssamordnare i Haninge kommun.

Inger tog emot priset tillsammans med enhetschef Camilla Johansson och socialnämndens ordförande Annett Haaf vid konferensen förebygg.nu i Göteborg den 13 november.

– Barns förutsättningar under uppväxten har stor betydelse för deras hälsa och utveckling. Vi i Haninge kommun ser därför till att erbjuda olika slags samtalsstöd på föräldrarnas villkor. Ett annat praktiskt exempel på förebyggande arbete i Haninge kommun är UNGSAM (samverkan mellan myndigheter, förvaltningar och andra aktörer i Haninge kommun), där finns alla delar av kommunens verksamheter samt Polisen representerade, säger Camilla Johansson.

Exempel på förebyggande arbete i Haninge kommun:

  • Alla föräldrar med barn 0–18 år erbjuds föräldraskapsstöd
  • Strukturerat tillsynsarbete
  • Ökad vuxennärvaro på kvällar och helger genom föreningsdriven nattvandring
  • Tobaksfria förskolor, skolor och fritidsgårdar
  • Drogfria miljöer genom metoderna 100% ren träning och Krogar mot Knark
  • Tematiska föreläsningar och föreläsningar för föräldrar och personal
  • Samverkansavtal med föreningar

Priset Årets förebyggande kommun delas årligen ut av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Fakta:

Priset bygger på höga betyg i Preventionsindex som omfattar faktorer som policy och struktur, samverkan och genomförande av insatser för att minska tillgång och efterfrågan. Särskild vikt för detta pris läggs vid kvalitén på kommunens policy för alkohol- och drogförebyggande arbete.

CAN instiftade 2011 ett årligt pris för att uppmärksamma det förebyggande arbetet.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020