Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Stöd vid frågor som rör våldsbejakande extremism

Med våldsbejakande extremism menas rörelser och ideologier som förespråkar våld för att nå sina ideologiska mål.

På nationell nivå samarbetar flera myndigheter. Sedan första januari 2018 finns Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) som är det nationella organet för att förstärka och få mer långsiktighet i de förebyggande insatserna mot våldsbejakande extremism.

I Haninge finns flera samverkansorgan där frågor kring våldsbejakande extremism lyfts och ett gott samarbete finns mellan polisen och kommunen.

Kontakt

Enheten för trygghet och säkerhet
Växel 08-606 70 00
trygghetochsakerhet@haninge.se

Du kan även kontakta Mottagning barn och unga på telefon 08-606 81 94.

Kommunens program mot våldsbejakande extremism

Frivilligorganisationer

Manscentrum

Manscentrum kan bistå människor, framförallt män, som har funderingar kring livet. Tveka inte att kontakta oss om du behöver någon att prata med.

08-606 71 37
Telefontid: Måndag 13.00–14.30, tisdag–fredag 08.30–10.00
manscentrum@haninge.se

Exit

Exit finns för dem som vill lämna nationella rörelser och kan även handleda och informera anhöriga. Har du några frågor eller funderingar kan du vända dig till Exit.

08-691 72 60
exit@fryshuset.se

Orostelefonen om radikalisering (Rädda Barnen)

Orostelefonen arbetar med frågor som rör hatbudskap och radikalisering. Rädda Barnen finns för anhörig, tillhör civilsamhället eller själv är involverad i en miljö du vill lämna. Ring 020-100 200, anonymt och kostnadsfritt för stöd, råd och vägledning kring en oro för både barn och vuxna.

www.raddabarnen.se/orostelefonen

Senast uppdaterad: 21 april 2023