Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Stöd vid frågor som rör våldsbejakande extremism

Med våldsbejakande extremism menas rörelser och ideologier som förespråkar våld för att nå sina ideologiska mål.

På nationell nivå samarbetar flera myndigheter. Sedan första januari 2018 finns Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) som är det nationella organet för att förstärka och få mer långsiktighet i de förebyggande insatserna mot våldsbejakande extremism.

I Haninge finns flera samverkansorgan där frågor kring våldsbejakande extremism lyfts  och ett gott samarbete finns mellan polisen och kommunen.

Kontakta Haninge kommun

Om du har frågor om hur kommunen arbetar förebyggande så kontakta oss så kan vi berätta om hur samverkan ser ut i kommunen, vad som görs och vid behov hänvisa till stöd och hjälp.

Ulrica Berglöf Lilja
Kommunens samordnare för arbetet mot våldsbejakande extremism
08-606 81 46
ulrica.berglof.lilja@haninge.se

Anen Makboul
samordnare förebyggande
08-606 75 48, 073-941 30 75
anen.makboul@haninge.se

Inger Dahlberg
drogpreventionssamordnare
08-606 83 67, 070-422 07 38
inger.dahlberg@haninge.se

Kontakt

Ulrica Berglöf Lilja
Kommunens samordnare för arbetet mot våldsbejakande extremism
08-606 81 46
ulrica.berglof.lilja@haninge.se

Anen Makboul
Samordnare förebyggande
08-606 75 48, 073-941 30 75
anen.makboul@haninge.se

Inger Dahlberg
Drogpreventionssamordnare
08-606 83 67, 070-422 07 38
inger.dahlberg@haninge.se

Du kan även kontakta Mottagning barn och unga på telefon 08-606 81 94.

Kommunens program mot våldsbejakande extremism

Frivilligorganisationer

Manscentrum
Manscentrum kan bistå människor, framförallt män, som har funderingar kring livet. Tveka inte att kontakta oss om du behöver någon att prata med.

08-606 71 37
Telefontid: Måndag 13.00–14.30, tisdag–fredag 08.30–10.00
manscentrum@haninge.se

Exit
Exit finns för dem som vill lämna nationella rörelser och kan även handleda och informera anhöriga. Har du några frågor eller funderingar kan du vända dig till Exit.

08-691 72 60
exit@fryshuset.se

 

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 april 2019