Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Övergripande styrdokument

Haninge kommun har ett fåtal övergripande styrdokument. Dokumenten avser hela koncernen och gäller på längre sikt.

De övergripande styrdokumenten planerar och reglerar Haninges verksamhet på längre sikt. Kommunens mål och budget, som omfattar Haninges vision, är ett av dem. Därtill ingår kommunens översiktsplan och ett fåtal program bland de övergripande styrdokumenten.

Kommunfullmäktige fattar beslut om alla övergripande styrdokument. Dokumenten är centrala för Haninges verksamhet och fungerar som utgångspunkt vid framtagande av andra styrdokument. Du kan läsa mer om detta i Haninge kommuns policy styrdokument: Styrande dokument.

Övergripande styrdokument

Senast uppdaterad: 8 juni 2023