Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Personalpolitiskt program

Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut om mål och uppdrag fattas i fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Programmet utgör en ram och riktning för kommunens personalpolitik. Utifrån programmet fattar samtliga styrelser/nämnder beslut i samband med budget, om vilka prioriteringar som ska göras av respektive styrelse/nämnd utifrån tagna strategier.

Senast uppdaterad: 26 februari 2024