Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Beställa betygskopior

Här kan du beställa betygskopior. Du har alltid rätt att vara anonym när du begär ut en handling. För beställning av vissa kopior måste du betala en avgift.

Beställa kopior på skolbetyg

Du kan beställa kopior på betygskataloger/betyg från Haninges kommunala skolor via formuläret nedan om du inte tillhör någon av undantagen nedan då behöver du kontakta skolan du gick på direkt. 

Kontakta skolan direkt om du vill beställa något av  följande:

  • Nyare betyg från kommunens grundskolor.
  • Slutbetyg från gymnasiet om du är född år 2000 eller senare.
  • Slutbetyg från Riksäpplet.
  • Slutbetyg från den nedlagda friskolan Walthers gymnasium (kontakta Nacka enskilda gymnasium för närmare information).
  • Betyg/intyg i från Centrumvux/komvux om du läste utbildningen efter 1997 (finns dock några undantag på senare år)

När du beställer ett skolbetyg skickar vi i vanligtvis en kopia på betygskatalogen, då det endast är från senare år som det finns bevarade slutbetyg. Betygskataloger har samma giltighet som betygskopior. Gäller det fler än en utbildning ska du skicka in en beställning för varje betyg.

Läs om kommunens kopieringsavgifter

Beställa skolbetyg

Skolform
Korrekt ifyllt

Kontakta skolan direkt om du är född år 2000 eller senare.
Har du gått på Riksäpplet, kontakta skolan direkt.

Kontakta Komvux/Centrumvux om du läste utbildningen efter år 1997.

Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Hur betyget ska levereras
Korrekt ifyllt

Ange e-post och telefonnummer eller postadress nedan om du vill få betyget e-postat eller hemskickat. Om du valt att hämta i receptionen finns beställningen att hämta 3 arbetsdagar efter att beställningen är skickad.

Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Korrekt ifyllt
Hantering av personuppgifter
Korrekt ifyllt

Alla fält med * (stjärna) är obligatoriska och måste fyllas i för att ditt meddelande ska skickas iväg. Du har gjort rätt när du dirigeras om till en Tack-sida efter att du skickat iväg ditt meddelande.

Kontakt

För frågor till Haningearkivet: arkivet@haninge.se

För frågor som rör stadsbyggnad: stadsbyggnad@haninge.se

Växeln: 08- 606 70 00

Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är Kommunstyrelseförvaltningen i Haninge kommun som samlar in och behandlar de personuppgifter du skickar in med detta formulär. Insamlingen görs i syfte att kunna e-posta begärda handlingar vid beställning av skolbetyg samt för att kunna återfinna begärda handlingar. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av det samtycke du godkänner.

Dina personuppgifter sparas till efter att ärendet avslutats. Kommunen säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.

Dina rättigheter avseende personuppgifter

Om dina personuppgifter är felaktigt kan du begära rättelse hos Kommunen. Du har rätt att få ett personuppgiftsutdrag över de personuppgifter om dig som kommunen behandlar.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.

information om behandling av personuppgifter

Information om hur Haninge kommun arbetar med personuppgifter och GDPR

Har du frågor kring vad som gäller kring hanteringen av dina personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud.

Haninge kommuns dataskyddsombud
08-606 70 00
dataskyddsombud@haninge.se

Om du inte är nöjd med vår behandling kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten
08-657 61 00
imy@imy.se

Senast uppdaterad: 26 juni 2024