Haninge kommuns funktionshinderråd

Haninge kommuns funktionshinderråd (HKF) är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan funktionshinderorganisationer och kommunen. Det består av politiker, tjänstemän och funktionshinderorganisationer.

Mötestider 2020

Datum: 17 februari
Tid: kl 17.00–19.00 (fika serveras kl 16.30)
Plats: KS-salen i Haninge kommunhus

Det planerade mötet den 18 maj är inställt.

Datum: 21 september
Tid: kl 15.00–17.00: Gemensamt möte med Haninge kommuns pensionärsråd,
kl 17.00–19.00: Enskilt sammanträde
Plats: Skärgårdssalen i Haninge kommunhus

Datum: 16 november
Tid: kl 16.00–18.00 (fika serveras kl 15.30)
Plats: KS-salen i Haninge kommunhus

funktionshinderorganisationer

Attention Haninge-Tyresö

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR)

Hjärt-Lungfonden

Hörselskadades riksförbund (HRF)

Neuroförbundet Haninge-Tyresö (NHR)

Personskadeförbundet

Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet Trafik- och polioskadade

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)

Synskadades riksförbund (SRF)

Strokeförbundet

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 april 2020