Haninge kommuns funktionshindersråd

Haninge kommuns funktionshinderråd (HKF) är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationerna och kommunen. Det består av politiker, tjänstemän och handikapporganisationer.

Sammanträdestider 2019

16 september
kl 16.00–18.00

11 november
kl 17.00–19.00 med ett gemensamt möte med HKP kl 15.30–16.45

Funktionshindersorganisationer

Attention Haninge

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR)

Hjärt-Lungfonden

Hörselskadades riksförbund (HRF)

Neuroförbundet Haninge-Tyresö (NHR)

Personskadeförbundet

Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet Trafik- och polioskadade

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)

Synskadades riksförbund (SRF)

Strokeförbundet

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 juni 2019