Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vision, invånarlöfte och personalpolitiskt program

Kommunen har ett invånarlöfte som innebär att alla medarbetare ska ha ett medborgarfokus i allt de gör. Medarbetarna ska också arbeta mot kommunens vision och mål. Utöver det har kommunen ett personalpolitiskt program.

Vision, invånarlöfte och mål

Kommunfullmäktige har beslutat om en vision och ett löfte till invånarna samt nio mål som kommunen ska styra mot. De utgör kommunens långsiktiga målbild och ska genomsyra kommunens verksamheter. De innebär bland annat att kommunen och dess medarbetare ska ha ett medborgarfokus i allt de gör. 

Haninge kommuns löfte till invånarna är att:

  • Vara tillgängliga och erbjuda god service
  • Behandla invånare och kunder med professionalitet och respekt
  • Varsamt förvalta skattebetalarnas pengar.

Mer om vision, invånarlöfte och mål

Personalpolitiska programmet

Haninge kommun har ett personalpolitiskt program som omfattar alla medarbetare i kommunen. Det personalpolitiska programmet ses över med jämna mellanrum och det kommer att aktualitetsprövas inom kort.

Vi gillar olika

Vår arbetsplats ska spegla det moderna samhället och vi anser att olikheter bland våra medarbetare ger oss ökade möjligheter att ge service med god kvalitet.

Personalpolitiskt program

Haninge kommun har ett personalpolitiskt program som omfattar alla i kommunen.

Personalpolitiskt program

Senast uppdaterad: 15 november 2023