Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Avstängning och påsläpp av vatten

Vid anmälan senast tio arbetsdagar före önskad avstängning är avstängningen kostnadsfri annars debiteras arbetet enligt gällande VA-taxa.

Under perioden 8/7 - 11/8 (vecka 28-32) utförs inga avstängningar, detta med anledning av lägre personalstyrka.

Vid arbeten som ska utföras på den egna fastigheten kan det ibland vara nödvändigt att stänga av vattentillförseln vid servisventilen. Detta arbete får endast utföras av Haninge kommuns VA-avdelning.

Debitering av avstängning och påsläpp av vattentillförsel görs om anmälan inkommer mindre än tio arbetsdagar före önskat avstängningsdatum samt för arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid, då debiteras även ett tillägg om 50 procent. Ordinarie arbetstid är mån - tor 7.30-15.30, fre 7.30-13.00.

Vid avstängning och påsläpp under samma dag debiteras enbart kostnad för avstängning. Enligt Haninge kommuns VA-taxa 2023 är avgiften för avstängning respektive påsläpp 1 175 kr inklusive moms.

Samfällighet/GA

Om din fastighet ligger i en samfällighet eller är en del av en gemensamhetsanläggning med privata ledningar ska du kontakta din förening för avstängning av vatten. Haninge kommuns VA-avdelning kan inte vara behjälpliga med avstängning av privata servisventiler. Vid önskan om avstängning av kommunens ventil i anslutning till den privata ledningen kan beställning göras av behörig person, tex ordförande. En sådan avstängning fordrar även information till berörda fastighetsägare samt medvetenhet om att en större avstängning medför ökad belastning på ledningsnätet, ansvaret ligger på ledningsägaren. Då avstängningar av större områden kräver en mer omfattande arbetsinsats från kommunens sida kan den faktiska arbetskostnaden komma att debiteras.

För att göra en anmälan fyll i blanketten nedan och skicka till vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 juni 2024