Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vattenskyddsområden

För att långsiktigt säkerställa ett förstklassigt dricksvatten måste vi skydda våra vattentäkter, det vill säga källan till dricksvattnet.

Vattenskyddsområden finns till för att skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattenproduktion. Här gäller särskilda skyddsföreskrifter. Dessa är bestämmelser som styr vad som är tillåtet och inte för att bibehålla god vattenkvalitet. Vattenskyddsområden är oftast indelade i en primär och en sekundär skyddszon. Generellt gäller hårdare föreskrifter i den primära skyddszonen. Området märks ut med skyltar på strategiska platser längs vissa vägar som visar att det är ett vattenskyddsområde.


Bild på skylt vid vattenskyddsområde. Foto: Hans Kristiansson

För dig som bor inom ett vattenskyddsområde kan vissa åtgärder, som exempelvis hantering av kemikalier, grävarbeten, borrning och uppställning av fordon, kräva särskilt tillstånd, anmälan eller till och med vara förbjudna. I länken nedan beskrivs de bestämmelser som gäller i Haninge kommun när det gäller entreprenadarbete inom vattenskyddsområden.

I takt med att förutsättningar, lagar och kunskap ändras så kan nya vattenskyddsområden behöva tas fram och de befintliga kan behöva revideras. Det följer en formell process (Miljöbalkens kapitel 7) där eventuella berörda ges möjlighet att lämna synpunkter.

Vid olycka inom vattenskyddsområde

Vattenskyddsområdena är oftast skyltade med gula skyltar med text Vattenskyddsområde. Dessa visar var du ska vara extra försiktig. Om det händer en olycka inom ett vattenskyddsområde måste Brandförsvaret (Räddningstjänsten) larmas, så att området blir sanerat. Kontakta SOS Alarm på telefonnummer 112.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Tillsynsansvaret kan ligga på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) eller Länsstyrelsen. SMOHF eller Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda skäl finns.

Ansökan om tillstånd inom inom vattenskyddsområde

Kommunens  vattenskyddsområden

Det är inte enbart vattentillgångar som används idag som skyddas. Även reservvattentäkter eller sådana vattentäkter som kan vara av vikt för vattenförsörjningen i framtiden eller vid akuta fall kan skyddas. I Haninge kommun ligger vattenskyddsområdena i Hanveden, Pålamalm, Schweizerdalen och Muskö. Ett arbete kring inrättande av skyddsområde kring vattentäkten i Sandemar pågår. 

Karta över vattenskyddsområden i HaningeKartan visar Haninges vattenskyddsområden

Senast uppdaterad: 20 december 2023