Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vattenverken

Den största delen av vattnet som används i kommunen kommer från Mälaren, via Norsborgs vattenverk. I kommunen finns även tre vattenverk.

Pålamalms vattenverk - ett av Stockholms läns största grundvattenverk

Vattenverket pumpar upp sitt råvatten ur en grusås. Reningsprocessen är enkel och består av följande steg:

Luftning för att avlägsna järn och manganpH-justering med lut. Desinfektion med klor (natriumhypoklorit) för att avlägsna eventuella mikroorganismer och skydda dricksvattnet under transporten i ledningarna.

Dalarö vattenverk

Grundvattentillgången på Dalarö är inte tillräcklig för att klara det framtida behovet. Därför har en vattenledning installerats från Berga/Vitså. 70 procent av vattenverkets råvatten är ytvatten från Stockholm Vatten och 30 procent är grundvatten från Schweizerdalen.

Muskö vattenverk

Cirka 150 personer i Ludvigsberg på Muskö får sitt dricksvatten från kommunens minsta vattenverk. Grundvattnet hämtas från en närbelägen vattentäkt. Reningsprocessen är mycket enkel och består endast av ett steg – pH-justering med lut.

Norsborgs vattenverk

Norsborgs vattenverk hämtar sitt råvatten från Mälaren. Ett ytvatten måste som regel renas i fler steg än ett grundvatten.
Reningsprocessen på Norsborgs vattenverk består av följande steg:

  1. Silning för att ta bort vattenväxter och andra större föremål.
  2. Kemisk fällning för att avlägsna lerpartiklar och humus
  3. Filtrering i sandfilter för att ta bort restpartiklar
  4. Biologisk rening med hjälp av naturliga bakterier i utomhusförlagda långsamfilter
  5. pH-justering med kalk
  6. Desinfektion med kloramin

Norsborgs vattenverk producerar dricksvatten till cirka 650 000 människor och är Sveriges största vattenverk. Om något skulle hända Mälaren som vattentäkt, kan Norsborg koppla in reservvattentäkten Bornsjön.

Senast uppdaterad: 13 april 2021