Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Köksavfallskvarn

I Haninge är det inte tillåtet att installera köksavfallskvarnar i fastigheter som är ansluta till det kommunala avloppsnätet.

VA-huvudmannens uppgift är att omhänderta avloppsvatten av hushållskaraktär, inte hushållsavfall, och VA-taxan är definierad utifrån det ändamålet. Skälet är främst för att avfallet kan orsaka problem i ledningsnätet.

När matrester mals ner i en avfallskvarn hamnar de i avloppsvattnet vilket kan innebära flera problem:

  • Det finns risk för stopp i avloppsledningarna, både i fastigheten och ute på ledningsnätet, på grund av att de inte är byggda för att hantera matrester. Fettet i maten kan också orsaka stopp, eftersom det stelnar och proppar igen ledningarna.
  • Matrester i ledningarna lockar råttor.
  • Att spola ner matrester innebär slöseri med rent dricksvatten.
  • För att kunna ta tillvara på matavfallet måste det separeras från vattnet igen, vilket innebär kostnader.


Det är mycket bättre att redan från början lägga matavfallet i en separat påse och skicka detta direkt till en biogasanläggning. I kommunen har många hushåll möjlighet till utsortering av matavfallet i de bruna påsarna. På så sätt kan man på ett effektivt sätt ta tillvara på både närings- och energiinnehåll i matresterna genom att göra biogas och biogödsel av det.

SRV har investerat i en förbehandlingsanläggning för att omvandla insamlat matavfall till substrat som rötas för framställning av fordons gas och biogödsel. Anläggningen invigdes den 24 maj 2012 och är dimensionerad för att kunna behandla upp till 50 000 ton matavfall per år.

Följ nedanstående länkar om du vill dig mer om hur matavfall blir biogas.
 SRV  Scandinavian Biogas

Senast uppdaterad: 12 oktober 2020